| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 10 kwietnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty

Na podstawie art. 18 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania pożyczek z Funduszu Pracy, wysokości stopy procentowej oraz warunków spłaty (Dz. U. Nr 35, poz. 174, z 1997 r. Nr 25, poz. 133 i z 1998 r. Nr 166, poz. 1243) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 skreśla się wyrazy „przez kierownika powiatowego urzędu pracy”;

2) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oprocentowanie pożyczek w stosunku rocznym wynosi 50%, a w powiatach (gminach) uznanych za zagrożone szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 30% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego.",

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W przypadku niedotrzymania warunków umowy pożyczkobiorca obowiązany jest niezwłocznie zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami w wysokości 120% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, od kwoty niespłaconej pożyczki, naliczonymi od dnia wypłacenia pożyczki przez powiatowy urząd pracy.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Umowy o udzielenie pożyczki na podjęcie działalności lub na utworzenie dodatkowych miejsc pracy mogą przewidywać okres karencji spłaty kapitału i odsetek od udzielonej pożyczki nieprzekraczający 12 miesięcy. Okres całkowitej spłaty pożyczki nie może przekroczyć 4 lat od dnia jej wypłacenia przez powiatowy urząd pracy.”

§ 2.
Do umów o udzielenie pożyczek zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy.
§ 3.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. P. Kołodziejczyk

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 6 maja 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Poniewierka Kancelaria Radcy Prawnego

Kancelaria Radców Prawnych i Mediatorów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »