REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2001 nr 101 poz. 1088

USTAWA

z dnia 19 lipca 2001 r.

o utworzeniu Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

Tekst pierwotny
Art. 1.
1. Tworzy się z dniem 1 października 2001 r. Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej, zwaną dalej „Akademią”.

2. Siedzibą Akademii jest miasto Bielsko-Biała.

3. Akademia jest uczelnią państwową.

Art. 2.
Podstawowym kierunkiem działalności Akademii jest kształcenie oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk humanistycznych, ekonomicznych i technicznych.
Art. 3.
Nadzór nad Akademią sprawuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego.
Art. 4.
1. Akademię tworzy się z Filii Politechniki Łódzkiej w Łodzi.

2. Z dniem utworzenia Akademii znosi się Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.

Art. 5.
1. Mienie Politechniki Łódzkiej, obejmujące własność i inne prawa majątkowe będące w zarządzie Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, staje się mieniem Akademii.

2. Akademia, z dniem utworzenia, przyjmuje prawa i zobowiązania Politechniki Łódzkiej dotyczące Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej.

3. Stan gospodarki finansowej jednostki wymienionej w art. 4 ust. 1 zostanie wykazany w bilansie sporządzonym przez tę jednostkę na dzień poprzedzający utworzenie Akademii.

Art. 6.
1. Z dniem 1 października 2001 r.:

1) pracownicy Politechniki Łódzkiej zatrudnieni w Filii w Bielsku-Białej stają się pracownikami Akademii,

2) studenci Politechniki Łódzkiej studiujący w Filii w Bielsku-Białej stają się studentami Akademii.

2. Osoby przyjęte na pierwszy rok studiów na rok akademicki 2001/2002 do Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej z dniem utworzenia Akademii stają się jej studentami.

3. Podstawowe jednostki organizacyjne Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej stają się podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Akademii.

4. Jednostki organizacyjne Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej, które przed dniem utworzenia Akademii posiadały uprawnienia do nadawania stopni naukowych, zachowują te uprawnienia po utworzeniu Akademii.

Art. 7.
1. Dotychczasowe organy kolegialne i jednoosobowe Filii Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej stają się z dniem 1 października 2001 r. organami Akademii.

2. Członkowie Senatu Politechniki Łódzkiej reprezentujący Filię Politechniki Łódzkiej w Bielsku-Białej pełnią funkcję Senatu Akademii do dnia 31 grudnia 2001 r.

3. Do dnia 31 grudnia 2001 r. zostaną przeprowadzone wybory do Senatu Akademii oraz wybory dziekanów i rad wydziałów w trybie i na okres ustalony w statucie Akademii.

Art. 8.
[1] Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

[1] Ustawa wchodzi w życie 5 października 2001 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2001-09-20
  • Data wejścia w życie: 2001-10-05
  • Data obowiązywania: 2018-10-01
  • Dokument traci ważność: 2019-07-09

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA