| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 marca 2002 r.

w sprawie uzyskiwania i sporządzania informacji o kandydacie na stanowisko sędziego.

Na podstawie art. 58 § 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa szczegółowy sposób i tryb oraz zakres uzyskiwania i sporządzania informacji przez organy Policji o kandydacie do objęcia pierwszego stanowiska sędziowskiego w sądzie powszechnym, zwanym dalej „kandydatem”.
§ 2.
Na wniosek Ministra Sprawiedliwości komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, zwany dalej „komendantem”, zarządza zebranie materiałów o kandydacie.
§ 3.
Materiałami o kandydacie są materiały dotyczące kandydata:

1) uzyskane dotychczas przez organy Policji w ramach ich czynności służbowych,

2) uzyskane w drodze wywiadu środowiskowego.

§ 4.
1. Wywiad środowiskowy, o którym mowa w § 3 pkt 2, przeprowadza się w terminie określonym przez komendanta, nie dłuższym niż 14 dni od daty wpływu wniosku Ministra Sprawiedliwości. Funkcjonariusza Policji przeprowadzającego wywiad należy powiadomić o celu wywiadu.

2. Funkcjonariusz Policji przeprowadzający wywiad, po jego zakończeniu, powiadamia osobę udzielającą informacji o jego celu.

3. Z przebiegu wywiadu środowiskowego sporządza się notatkę ze wskazaniem osób udzielających informacji, z podaniem ich danych obejmujących nazwisko i imię, adres zamieszkania oraz zawód i miejsce pracy lub rodzaj zajęcia.

§ 5.
W przypadku potrzeby uzyskania materiałów z innego województwa komendant zwraca się do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o zebranie i przekazanie materiałów o kandydacie, przesyłając kopię wniosku Ministra Sprawiedliwości.
§ 6.
W terminie 30 dni od wpływu wniosku, o którym mowa w § 2, komendant sporządza informację o kandydacie i przedstawia ją Ministrowi Sprawiedliwości, załączając wszystkie zebrane materiały służące do sporządzenia informacji. W sytuacji, o której mowa w § 5, termin przedstawienia informacji przedłuża się o 7 dni.
§ 7.
1. Informacja, o której mowa w § 6, powinna zawierać dane o:

1) przestrzeganiu przez kandydata porządku prawnego,

2) kontaktach kandydata ze środowiskami przestępczymi i charakterze tych kontaktów,

3) okolicznościach wskazujących na uzależnienie kandydata od alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

2. Informacja może zawierać również inne spostrzeżenia, mogące mieć istotne znaczenie dla oceny nieskazitelności charakteru kandydata.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: B. Piwnik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka), agent celny, prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »