| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 5 czerwca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o. powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887, Nr 144, poz. 929 i Nr 162, poz. 1116, z 1999 r. Nr 45, poz. 439, Nr 49, poz. 483, Nr 63, poz. 700, Nr 70, poz. 777, Nr 72, poz. 802, Nr 109, poz. 1236 i Nr 110, poz. 1255 i 1256, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 18, poz. 230, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz. 1311 i 1324, z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 88, poz. 961, Nr 97, poz. 1050, Nr 126, poz. 1382 i 1384 i Nr 154, poz. 1796 i 1801 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 83, poz. 749) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2002 r. w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i materiałów medycznych, które ze względu na te choroby mogą być przepisywane bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub częściową odpłatnością (Dz. U. Nr 28, poz. 273) wprowadza się następujące zmiany:

A. W załączniku nr 1 do rozporządzenia „Wykaz leków i materiałów medycznych do przepisywania bezpłatnego na recepty – chorym w leczeniu":

1) pod poz. 1) Nowotworów złośliwych

po lp. 6 dodaje się lp. 6a w brzmieniu:

6a. Cyclophosphamidum

1)

B

Endoxan – Asta draż. 50mg

50 draż.

Rp

5909990240814

 

2) pod poz. 7) Cukrzycy

lp. 5 otrzymuje brzmienie:

5. Strzykawki z wyeliminowaną przestrzenią martwą z igłą o grubości do 0,4 mm

1)

 

Strzykawka insulinowa

1 szt.

Rp

11108/M/98*

2)

 

Strzykawka insulinowa jednorazowego użytku MYJECTOR

1 szt.

Rp

11175/M/98*

3)

 

Strzykawka insulinowa trzyczęściowa

1 szt.

Rp

10638/M/96*

4)

 

Strzykawka jednorazowego użytku do insuliny

1 szt.

Rp

10491/M/95*

5)

 

Strzykawka trzyczęściowa do podawania insuliny

1 szt.

Rp

10935/M/97*

6)

 

Strzykawka insulinowa BD Micro-Fine Plus

1 szt.

Rp

10452/M/95*

* W przypadku materiałów medycznych jest to Numer Świadectwa Rejestracji, a nie kod EAN13.

 

B. W załączniku nr 2 do rozporządzenia „Wykaz leków i materiałów medycznych do przepisywania na recepty po wniesieniu opłaty ryczałtowej – chorym w leczeniu":

1) pod poz. 2) Raka piersi i raka trzonu macicy

po lp. 2 dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

3. Goserelinum

1)

B

Zoladex implant podskórny 3,6 mg

1 s-amp.

1 szt.

LzRp

5909990082315

 

2) pod poz. 3) Raka prostaty

pod lp. 3 na końcu dodaje się wyrazy:

3)

B

Diphereline SR 11.25 mg proszek i rozp. do sporządzenia zawiesiny o przedłużonym uwalnianiu do wstrzyknięć domięśniowych 11,25 mg

1 fiol. z liof. + amp. z rozp. 2 ml + strzyk.+ igły

1 fiol.

Rp

5909990894413

3) pod poz. 12) Cukrzycy

1) pod lp. 8 na końcu dodaje się wyrazy:

23)

B

Mixtard 30 Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml

5 dozowników 3 ml

5 szt.

Rp

5909990888313

2) pod lp.11 na końcu dodaje się wyrazy:

8)

B

Insulatard Innolet zawiesina do wstrzykiwań 100 j.m./ml

5 dozowników 3 ml

5 szt.

Rp

5909990888412

3) lp. 15 otrzymuje brzmienie:

15. Tekst paskowy do oznaczania glukozy we krwi

1)

 

Accu-Chek Active Glucose, Glucotrend Plus Glucose test paskowy

50 pasków

50 testów

Rp

 

2)

 

Accu-Chek Glucose test paskowy

50 pasków

50 testów

Rp

 

3)

 

Accutrend Glucose test paskowy

50 pasków

50 testów

Rp

 

4)

 

BM Test 1-44 RF test paskowy

50 pasków

50 testów

Rp

 

5)

 

Elite Sensors test paskowy

50 pasków

50 testów

Rp

 

6)

 

Glucodisc Esprit na dysku elektroda enzymatyczna

50 pasków

50 testów

Rp

 

7)

 

ExacTech test paskowy – elektroda enzymatyczna

50 pasków

50 testów

Rp

 

8)

 

Glucocard l test paskowy

50 pasków

50 tekstów

Rp

 

9)

 

Glucocard II test paskowy

50 pasków

50 testów

Rp

 

10)

 

Glucostix test paskowy

50 pasków

50 testów

Rp

 

11)

 

Medisense Blood Glucose Sensor Electrode test paskowy – elektroda enzymatyczna

50 pasków

50 testów

Rp

 

12)

 

One Touch test paskowy

50 pasków

50 testów

Rp

 

13)

 

Optium test paskowy, elektroda enzymatyczna

50 pasków

50 testów

Rp

 

 

4) pod poz. 13) Fenyloketonurii

pod lp. 1 w odniesieniu do leku o nazwie Lofenalac proszek do sporządzania roztworu w rubryce „Kod EAN13 opakowania" wyraz „5909990142712" zastępuje się wyrazem „5909990142729",

5) pod poz. 17) Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych

1) pod lp. 8 na końcu dodaje się wyrazy:

16)

B

Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 100 mg

30 tabl.

30 tabl.

Rp

5909990173716

17)

B

Theoplus tabl. o przedłużonym uwalnianiu 300 mg

30 tabl.

30 tabl.

Rp

5909990173815

 

2) po lp. 8 dodaje się lp. 9 i 10 w brzmieniu:

9. Formoterolum

1)

B

ForadiI proszek do inhalacji w kapsułkach 12 mcg

30 kaps.

60 kaps.

Rp

5909990792917

60 kaps.

60 kaps.

Rp

5909990792924

2)

B

Oxis Turbuhaler inhalator proszkowy 4,5 mcg/dawkę

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990445219

3)

B

Oxis Turbuhaler inhalator proszkowy 9 mcg/dawkę

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990445318

 

10. Fluticasonum

1)

B

Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 120 dawek

60 dawek

Rp

5909990851317

2)

B

Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 120 dawek

60 dawek

Rp

5909990851423

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990851416

3)

B

Flixotide aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990851515

1 poj. 120 dawek

60 dawek

Rp

5909990851522

4)

B

Flixotide 25 aerozol wziewny, zawiesina 25 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990665617

1 poj. 120 dawek

60 dawek

Rp

5909990665624

5)

B

Flixotide 50 aerozol wziewny, zawiesina 50 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990665716

1 poj. 120 dawek

60 dawek

Rp

5909990665723

6)

B

Flixotide 125 aerozol wziewny, zawiesina 125 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990665815

1 poj. 120 dawek

60 dawek

Rp

5909990665822

7)

B

Flixotide 250 aerozol wziewny, zawiesina 250 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990665914

1 poj. 120 dawek

60 dawek

Rp

5909990665921

8)

B

Flixotide Dysk proszek do inhalacji 50 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990484522

9)

B

Flixotide Dysk proszek do inhalacji 100 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990484621

10)

B

Flixotide Dysk proszek do inhalacji 250 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990484720

11)

B

Flixotide Dysk proszek do inhalacji 500 mcg/dawkę inhalacyjną

1 poj. 60 dawek

60 dawek

Rp

5909990484829

 

C. W załączniku nr 3 do rozporządzenia „Wykaz leków i materiałów medycznych do przepisywania na recepty za częściową odpłatnością 30% ceny – chorym w leczeniu":

1) pod poz. 1) Chorób psychicznych lub upośledzeń umysłowych

lp. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Fluoxetinum

1)

BD

Andepin kapsułki 20 mg

30 tabl. w blistrach

Rp

5909990446810

30 tabl. w słoiku

Rp

5909990446827

2)

BD

Bioxetin tabl. 20 mg

30 tabl.

Rp

5909990372317

3)

BD

Deprexetin kapsułki 20 mg

30 kaps.

Rp

5909990747610

4)

BD

Fluoksetyna tabl. 10 mg

30 tabl.

Rp

5909990770120

5)

BD

Fluoksetyna tabl. 20 mg

30 tabl.

Rp

5909990770229

6)

BD

Fluoxetin kapsułki 20 mg

30 kaps.

Rp

5909990770311

7)

BD

Seronil kapsułki 20 mg

30 kaps.

Rp

5909990374410

100 kaps.

Rp

5909990374427

8)

BD

Seronil tabl. powl. 10 mg

30 tabl.

Rp

5909990374311

100 tabl.

Rp

5909990374328

 

2) pod poz. 8) Astmy i przewlekłych zespołów oskrzelowo-płucnych

skreśla się lp. 1 i 2.

D. W załączniku nr 4 do rozporządzenia „Wykaz leków i materiałów medycznych do przepisywania na recepty za częściową odpłatnością 50% ceny – chorym w leczeniu":

1) pod poz. 4) Zespołów wrodzonych defektów metabolicznych, alergii pokarmowych i biegunek przewlekłych

1) lp. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

1. Dieta eliminacyjna w nietolerancji pokarmowej

1)

 

Bebilon Pepti 1, Bebilon Pepti proszek 2165 kJ/100 g

1 op. 450 g

LzRp

5909990734511

2)

 

Bebilon Pepti 2 proszek

1 op. 450 g

LzRp

5909990823710

3)

 

Bebilon sojowy 1 proszek 2185 kJ/100 g

1 op. 400 g

Rp

5909990709410

1 op. 900 g

Rp

5909990709427

4)

 

Bebilon sojowy 2 proszek

1 op. 400 g

Rp

5909990400713

5)

 

Humana SL proszek

1 op. 650 g

Rp

5909990319718

6)

 

Isomil proszek

1 op. 400 g

LzRp

5909990660414

1 op. 900 g

LzRp

5909990660445

7)

 

Isomil 2 proszek

1 op. 400 g

Rp

5909990836413

8)

 

Nutramigen proszek do sporządzania roztworu

1 op. 425 g

Rp

5909990233410

9)

 

ProSobee 1 proszek do sporządzania roztworu 524 kcal/100 g

1 op. 400 g

Rp

5909990142514

10)

 

ProSobee 2 proszek

1 op. 400 g

Rp

5909990821211

 

2. Dieta eliminacyjna z MCT

1)

 

Bebilon Pepti MCT proszek 2155 kJ/100 g

1 op. 450 g

LzRp

5909990713912

2)

 

Pregestimil proszek

1 op. 450 g

Rp

5909990142613

 

2) po lp. 2 dodaje się lp. 3 i 4 w brzmieniu:

3. Dieta z MCT

1)

 

Humana z MCT proszek

1 op. 350 g

Rp

5909990306718

 

4. Dieta eliminacyjna

1)

 

Bebilon Amino proszek 2165 kJ/100 g

1 op. 400 g

Rp

5909990740420

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia: M. Łapiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »