| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 19 kwietnia 2004 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1230 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 59, poz. 516 i Nr 166, poz. 1609) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 1997 r. w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 94, poz. 575, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) załączniki nr 1 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia;

2) w § 3 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej, wymienione w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67),”.

§ 2.
Stawki miesięcznego uposażenia zasadniczego strażaków oraz stawki dodatku za posiadany przez strażaka stopień służbowy, określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, mają zastosowanie do ustalania uposażeń strażaków należnych od dnia 1 stycznia 2004 r.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Oleksy

 

1)Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

2) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 45, poz. 284, z 1999 r. Nr 28, poz. 264, z 2000 r. Nr 38, poz. 431, z 2001 r. Nr 29, poz. 325 oraz z 2003 r. Nr 50, poz. 434.

Załącznik 1. [TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WEDŁUG GRUP UPOSAŻENIA ORAZ TABELA RÓWNORZĘDNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED DNIEM 31 GRUDNIA 2000 R. I PRZYSŁUGUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2001 R.]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 19 kwietnia 2004 r. (poz. 710)

Załącznik nr 1

TABELA STAWEK MIESIĘCZNEGO UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO STRAŻAKÓW WEDŁUG GRUP UPOSAŻENIA ORAZ TABELA RÓWNORZĘDNYCH GRUP UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZED DNIEM 31 GRUDNIA 2000 R. I PRZYSŁUGUJĄCYCH OD DNIA 1 STYCZNIA 2001 R.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

AYMING POLSKA

Konsulting strategiczny i operacyjny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »