| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 25 stycznia 2005 r.

w sprawie wykazu materiałów paszowych dopuszczonych do obrotu2)

Na podstawie art. 30s ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. Nr 123, poz. 1350, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wykaz materiałów paszowych z grup:

1) białka uzyskiwanego z mikroorganizmów należących do grup: bakterii, drożdży, glonów i grzybów,

2) niebiałkowych związków azotowych

– które zostały dopuszczone do obrotu na podstawie przepisów Unii Europejskiej, stanowiący załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Rady 82/471/EWG z dnia 30 czerwca 1982 r. dotyczącej niektórych produktów stosowanych w żywieniu zwierząt (Dz. Urz. WE L 213 z 21.7.1982, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 5, str. 151, Dz. Urz. WE L 245 z 14.9.1984, str. 21; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 116, Dz. Urz. WE L 314 z 23.11.1985, str. 25; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 6, str. 263, Dz. Urz. WE L 362 z 31.12.1985, str. 8, Dz. Urz. WE L 312 z 7.11.1986, str. 39; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 7, str. 117, Dz. Urz. WE L 239 z 30.8.1988, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 8, str. 132, Dz. Urz. WE L 270 z 19.9.1989, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 9, str. 174, Dz. Urz. WE L 227 z 21.8.1990, str. 33, Dz. Urz. WE L 353 z 17.12.1990, str. 48, Dz. Urz. WE L 179 z 22.7.1993, str. 2; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 329, Dz. Urz. WE L 206 z 18.8.1993, str. 13; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 14, str. 402, Dz. Urz. WE L 237 z 22. 9.1993, str. 23; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 15, str. 74, Dz. Urz. WE L 167 z 18.7.1995, str. 17, Dz. Urz. WE L 332 z 30.12.1995, str. 15, Dz. Urz. WE L 125 z 23.5.1996, str. 35; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 19, str. 96, Dz. Urz. WE L 105 z 3.5.2000, str. 36; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 29, str. 73, Dz. Urz. WE L 80 z 25.3.1999, str. 20, Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 1, Dz. Urz. WE L 268 z 18.10.2003, str. 29, Dz. Urz. WE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. WE L 295 z 13.11.2003, str. 83, Dz. Urz. UE L 379/81 z 24.12.2004). Dane dotyczące ogłoszenia powyższych aktów dotyczą ich ogłoszenia w Polskim wydaniu specjalnym Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

3)Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1144 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 281, poz. 2776.

Załącznik 1. [WYKAZ MATERIAŁÓW PASZOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 25 stycznia 2005 r. (poz. 184)

WYKAZ MATERIAŁÓW PASZOWYCH, KTÓRE ZOSTAŁY DOPUSZCZONE DO OBROTU NA PODSTAWIE PRZEPISÓW UNII EUROPEJSKIEJ


infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ONISZCZUK & ASSOCIATES

Kancelaria prawna, która specjalizuje się w obsłudze klientów korporacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »