| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 8 lutego 2005 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 97, poz. 963 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 maja 2004 r. w sprawie przekazywania informacji o dokonanym obrocie z zagranicą towarami objętymi automatyczną rejestracją oraz sposobu rejestrowania tych towarów (Dz. U. Nr 131, poz. 1405) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw finansów publicznych przekazuje ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, co 30 dni, licząc od dnia wejścia w życie obowiązku rejestrowania obrotu towarami z zagranicą, informację o tym obrocie."

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Informacja, o której mowa w ust. 2 i 3, powinna zawierać następujące dane:

1) numer i datę Jednolitego Dokumentu Administracyjnego (SAD);

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu, na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz, bądź numer, pod którym jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku VAT;

3) numer identyfikatora statystycznego (REGON) podmiotu, na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz, jeżeli prowadzi on działalność gospodarczą, bądź inny numer identyfikacyjny używany wobec właściwych organów kraju siedziby;

4) nazwę i adres podmiotu (imię, nazwisko i adres w przypadku osoby fizycznej), na rzecz którego jest dokonywane dopuszczenie do obrotu albo wywóz;

5) kod CN i nazwę towaru;

6) ilość przywożonego/wywożonego towaru, w jednostkach określonych dla danego towaru we Wspólnej Taryfie Celnej;

7) wartość celną przywożonego towaru lub wartość wywożonego towaru;

8) kraj pochodzenia/przeznaczenia towaru;

9) kraj wysyłki/eksportu;

10) kod procedury celnej.".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »