| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 11 lutego 2005 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego2)

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przez organy administracji miar kontroli planowych w celu stwierdzenia poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego.
§ 2.
Kontroli dokonuje się przez:

1) pomiar masy – dla towarów paczkowanych o konsystencji stałej;

2) pomiar objętości albo pomiar masy i gęstości – dla towarów paczkowanych o konsystencji ciekłej i gazowej.

§ 3.
Kontroli dokonuje się na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbkach towaru paczkowanego pobranych w pomieszczeniach paczkującego.
§ 4.
1. W celu oceny systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego organy administracji miar przeprowadzają badania co najmniej na dwóch partiach towaru paczkowanego, które zostały uznane przez paczkującego za spełniające wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

2. Przed dokonaniem oceny systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego niezbędne jest pobranie w sposób losowy po jednej próbce towaru paczkowanego z każdej badanej partii towaru paczkowanego.

3. Badania przeprowadza się kolejno na pobranych próbkach towaru paczkowanego.

4. Jeśli wynik jednego z badań jest pozytywny, a drugiego negatywny, przeprowadza się badanie trzeciej partii towaru paczkowanego, pobierając w sposób losowy próbkę towaru paczkowanego.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wynik badania trzeciej partii towaru paczkowanego decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego za spełniający albo niespełniający wymagań ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.

§ 5.
Wyniki przeprowadzanych badań powinny zostać odnotowane w protokole kontroli.
§ 6.
Pozytywny wynik badań co najmniej dwóch partii towaru paczkowanego poddanych kontroli decyduje o uznaniu systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego za spełniający wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych.
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

2) Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 8 października 2004 r., pod numerem 2004/0401/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597), które wdraża dyrektywę 98/34/WE z dnia 22 czerwca 1998 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w zakresie norm i przepisów technicznych (Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998 r., z późn. zm.).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »