reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 22 lutego 2005 r.

w sprawie przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia i utrzymania strefy chronionej2)

Na podstawie art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa terminy, sposób i tryb przeprowadzania urzędowej kontroli roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów w celu ustanowienia strefy chronionej i w celu jej utrzymania, zwanej dalej „urzędową kontrolą".
§ 2.
1. Urzędową kontrolę przeprowadza wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, zwany dalej „wojewódzkim inspektorem", w celu potwierdzenia, że organizm kwarantannowy nie jest w strefie chronionej endemiczny ani zadomowiony.

2. Urzędowa kontrola obejmuje badania mające na celu stwierdzenie występowania organizmów szkodliwych w strefie chronionej, ze względu na które strefa ta została ustanowiona, lub na obszarze, na którym ma być ustanowiona.

3. Urzędową kontrolę przeprowadza się co najmniej raz w roku, w terminach, w których prawdopodobieństwo występowania organizmów szkodliwych, ze względu na które strefa została lub ma być ustanowiona, jest największe.

4. Urzędową kontrolę wojewódzki inspektor przeprowadza zgodnie z programem kontroli zawierającym metody i harmonogram jej przeprowadzenia, z uwzględnieniem biologii organizmów szkodliwych, rodzajów upraw lub podłoży uprawowych, metod produkcji, warunków środowiskowych, metod badawczych lub testów laboratoryjnych.

5. Program kontroli, o którym mowa w ust. 4, zatwierdza Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

§ 3.
1. Wyniki przeprowadzonych urzędowych kontroli wojewódzki inspektor przechowuje oddzielnie dla każdego organizmu szkodliwego, w miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich.

2. Wojewódzki inspektor prowadzi rejestr urzędowych kontroli.

3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) wskazanie daty, miejsca i metody przeprowadzenia kontroli;

2) informację o wyniku kontroli.

§ 4.
1. Urzędową kontrolę na obecność organizmów szkodliwych należących do królestwa zwierząt – innych niż nicienie szkodliwe dla roślin lub produktów roślinnych pochodzenia leśnego – porażających rośliny rosnące na otwartej przestrzeni, przeprowadza się:

1) w sieci punktów obserwacyjnych znajdujących się na obszarze mającym stanowić strefę chronioną albo na obszarze strefy chronionej, umożliwiających przeprowadzenie kontroli organizmów szkodliwych;

2) na innych obszarach niż określone w pkt 1, jeżeli istnieje ryzyko zawleczenia na nie organizmów szkodliwych.

2. Podczas urzędowej kontroli, o której mowa w ust. 1:

1) rejestruje się numer, współrzędne geograficzne i topografię każdego punktu obserwacyjnego;

2) sporządza się opis terenu i mapę, z zaznaczeniem punktów obserwacyjnych;

3) znakuje się punkty obserwacyjne;

4) w punktach obserwacyjnych rejestruje się dane meteorologiczne, w szczególności opady i temperaturę, dane edaficzne gleby oraz inne zjawiska mające wpływ na wynik obserwacji, w tym susze i silne deszcze, lub korzysta z danych gromadzonych w tym zakresie przez najbliższą stację meteorologiczną.

3. W każdym punkcie obserwacyjnym urzędową kontrolę prowadzi się:

1) na reprezentatywnej liczbie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów;

2) metodą oceny wizualnej – na przedmiotach, produktach roślinnych lub roślinach żywicielskich organizmu szkodliwego, ze względu na który strefa została ustanowiona lub ma być ustanowiona, w celu stwierdzenia występowania objawów lub oznak występowania danego organizmu szkodliwego; w przypadku wątpliwości wykonuje się badanie laboratoryjne;

3) w terminach, w których prawdopodobieństwo wystąpienia organizmu szkodliwego jest największe;

4) z użyciem tablic chwytnych lub pułapek feromonowych dla organizmów szkodliwych, których liczba i typ zależą od biologii organizmu szkodliwego, jeżeli ma to zastosowanie.

§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 92/70/WE z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad przeprowadzania badań do celów uznania stref chronionych we Wspólnocie (Dz. Urz. WE L 250 z 29.8.1992; Dz. Urz. UE polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 13, str. 74).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama