reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 lutego 2005 r.

w sprawie wysokości oraz warunków wypłaty uposażenia i innych świadczeń funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowanym do szkoły, na przeszkolenie lub na studia

Na podstawie art. 137 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego skierowany do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, zwany dalej „funkcjonariuszem", w czasie pobierania nauki w kraju otrzymuje uposażenie oraz inne należności pieniężne, w wysokości i na zasadach przysługujących mu na stanowisku służbowym zajmowanym bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, z uwzględnieniem zmian powstałych w okresie skierowania do szkoły, na przeszkolenie lub na studia, mających wpływ na ich wysokość.
§ 2.
1. Funkcjonariusz pobierający naukę poza stałym miejscem zamieszkania lub pełnienia służby otrzymuje diety, zwrot kosztów przejazdów i dojazdów oraz noclegów w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania, przy czym należności te otrzymuje za czas przejazdu:

1) do miejsca pobierania nauki w celu jej rozpoczęcia;

2) do miejsca odbywania praktyki przewidzianej programem kształcenia i z powrotem;

3) do miejsca stałego zamieszkania lub pełnienia służby i z powrotem, w czasie wolnym od zajęć szkolnych, jeżeli przerwa w zajęciach wynika z ich harmonogramu i obejmuje co najmniej 3 kolejne dni kalendarzowe;

4) do miejsca pełnienia służby po ukończeniu nauki.

2. W przypadku zapewnienia funkcjonariuszowi bezpłatnego wyżywienia i zakwaterowania w miejscu nauki, przeszkolenia lub studiów, funkcjonariusz otrzymuje diety na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia wyłącznie za czas przejazdu do tego miejsca i z powrotem.

3. Za czas pobytu w miejscu nauki, przeszkolenia lub studiów, funkcjonariusz nie otrzymuje ryczałtu na dojazdy środkami komunikacji miejscowej, jeżeli nauka odbywa się w miejscowości, w której ma zapewnione bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

§ 3.
Funkcjonariusz, niezależnie od należności określonych w § 2 ust. 1, otrzymuje, po upływie każdego sześciotygodniowego okresu nauki, przeszkolenia lub studiów, zryczałtowany równoważnik pieniężny na pokrycie kosztów przejazdu do miejsca stałego zamieszkania lub służby i z powrotem, w wysokości ceny biletu drugiej klasy pociągu pospiesznego, z uwzględnieniem posiadanych uprawnień, w tym wykupionych, do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, na łączną odległość odpowiednio:

1) 200 km – jeżeli przejazd wynosi do 200 km;

2) 400 km – jeżeli przejazd wynosi od 201 km do 400 km;

3) 600 km – jeżeli przejazd wynosi od 401 km do 600 km;

4) 800 km – jeżeli przejazd wynosi od 601 km do 800 km;

5) 1 000 km – jeżeli przejazd wynosi ponad 800 km.

§ 4.
1. Uposażenie oraz inne należności pieniężne, o których mowa w § 1, wypłaca jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem do szkoły, na przeszkolenie lub na studia.

2. Funkcjonariuszowi skierowanemu na przeszkolenie zawodowe:

1) należności określone w § 2 ust. 1 pkt 1 i 4 wypłaca jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w której funkcjonariusz pełnił służbę bezpośrednio przed skierowaniem na przeszkolenie;

2) należności określone w § 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz w § 3 wypłaca jednostka organizacyjna Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, do której funkcjonariusz został skierowany na przeszkolenie.

§ 5.
Funkcjonariusz, na podstawie udokumentowanego wniosku, może otrzymać w całości lub części:

1) zwrot opłat za naukę pobieranych przez szkołę;

2) zwrot kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, w wysokości i na warunkach określonych w przepisach w sprawie świadczeń przysługujących funkcjonariuszom Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za podróże służbowe, przeniesienia lub delegowania.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)

Prezes Rady Ministrów: M. Belka

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703.

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Szefa Urzędu Ochrony Państwa z dnia 17 czerwca 1997 r. w sprawie uposażenia oraz innych należności pieniężnych przysługujących funkcjonariuszom Urzędu Ochrony Państwa skierowanym do szkoły lub na przeszkolenie albo na studia w kraju (M. P. Nr 37, poz. 368), zachowanym w mocy na podstawie art. 232 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i Nr 166, poz. 1609 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1159, Nr 171, poz. 1800, Nr 267, poz. 2647 i Nr 273, poz. 2703).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

NGL Legal (NGL Wiater sp.k)

Nowoczesne doradztwo prawno-podatkowe dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama