| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY1)

z dnia 14 lipca 2005 r.

w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006

Na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 759) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Określa się następujące wzory umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006, przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 1 lipca 2004 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745):

1) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 1 – Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach, z wyłączeniem Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 2 – Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach. Działania 2.5 – Promocja Przedsiębiorczości, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;

4) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny, z wyłączeniem Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;

5) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 3 – Rozwój lokalny. Działania 3.4 – Mikroprzedsiębiorstwa, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;

6) wzór umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Priorytetu 4 – Pomoc Techniczna, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 2.
Umowy o dofinansowanie projektów realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia według wzorów określonych w rozporządzeniu, o którym mowa w § 3, mogą podlegać dostosowaniu do wzorów umów stanowiących załączniki nr 1–6 do niniejszego rozporządzenia, w przypadku gdy strony umowy o dofinansowanie Projektu wyrażają na to zgodę, w zakresie:

1) § 3, 5, 7–9, 11, 17 i 19 umów zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3;

2) § 1, 3, 5, 7–8, 16 i 18 umów zawartych według wzoru określonego w załącznikach nr 2 i 3 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3;

3) § 3, 5, 6, 8–10, 12, 17 i 19 umów zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 4 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3;

4) § 3, 5, 6, 8, 9, 15 i 17 umów zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3;

5) § 1, 3, 5, 6, 8–10, 16 i 18 umów zawartych według wzoru określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia, o którym mowa w § 3.

§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2004 r. w sprawie wzorów umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 (Dz. U. Nr 225, poz. 2285).
§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Gospodarki i Pracy: J. Piechota

 

1) Minister Gospodarki i Pracy kieruje działem administracji rządowej – rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki i Pracy (Dz. U. Nr 134, poz. 1428).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
i Pracy z dnia 14 lipca 2005 r. (poz. 1153)

Załącznik nr 1

Wyświetl załącznik

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Wyświetl załącznik

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

Wyświetl załącznik

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

Wyświetl załącznik

Załącznik 5.

Załącznik nr 5

Wyświetl załącznik

Załącznik 6.

Załącznik nr 6

Wyświetl załącznik

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 25 lipca 2005 r.

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Sponsorowany

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »