REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2005 nr 141 poz. 1185

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 26 lipca 2005 r.

w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. ustala się granice następujących gmin:

1) w województwie małopolskim:

a) w powiecie chrzanowskim – gminy Trzebinia i w powiecie krakowskim – gminy Krzeszowice przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Trzebinia części obszaru wsi Wola Filipowska stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Wola Filipowska, to jest działek o numerach: 1–3, 4/1, 4/2, 4/4–4/23, 5/1, 7/2–7/6, 7/9–7/11, 8, 10 i 11/4 o łącznej powierzchni 6,94 ha z gminy Krzeszowice,

b) w powiecie krakowskim – gminy Czernichów i w powiecie wadowickim – gminy Brzeźnica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Czernichów części obszaru wsi Chrząstowice (przys. Koło) stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Chrząstowice, to jest działek o numerach: 425/6, 425/12, 425/14–425/16, 425/20, 425/22, 425/25, 425/26, 425/28–425/30, 425/32, 425/33–425/38, 425/41–425/45, 425/48–425/50, 425/53, 425/54, 425/57, 425/59–425/65, 425/68, 425/71–425/74, 425/77–425/84, 425/86–425/92, 425/95–425/101, 425/103–425/152, 432/1–432/4, 436, 437/1, 437/2, 438/1, 438/2, 439, 440/3, 440/4, 441/2–441/5, 442/1–442/4, 443/2, 443/5, 443/9, 443/10, 447/2, 447/3, 447/5, 447/7–447/10, 448/2, 448/3, 448/6, 448/7, 453/1, 453/2, 454, 459/1, 459/2, 460/1, 460/2, 463, 464, 469, 473/1, 473/4–473/9, 474/1–474/3, 474/6–474/9, 479/1, 479/2, 480/1–480/3, 491/1–491/4, 492/1–492/4, 499/1, 499/2, 499/4–499/6, 500/1–500/3, 503/3, 506/2–506/5, 507/1, 507/2, 513/1–513/4, 513/7–513/11, 514/2, 514/5–514/11, 525/1, 525/2, 525/4–525/7, 526/1, 526/2, 526/4, 526/5, 530/5–530/7, 531/5–531/7, 532/5–532/7, 533/1, 533/5–533/11, 534/3, 534/7, 534/8, 534/10, 534/12–534/18, 545/3–545/10, 546/1, 546/2, 551/1, 551/3, 551/4, 554, 555, 560/2–560/4, 561/1–561/4, 567/1, 567/2, 568/2–568/5, 574, 575/1, 575/2, 582, 583, 591/3–591/6, 592, 599, 600/1, 600/2, 607, 608/2–608/4, 613/1, 613/2, 614/1, 614/2, 619/1, 619/2, 620/1–620/3, 621/1, 621/2, 625–627, 629/1, 629/2, 630/1, 630/2, 637/1–637/3, 638/1, 638/3, 638/4, 639/1, 639/3, 639/5, 639/6, 642, 643/1, 643/2, 646/1–646/4, 647/1, 647/2, 654/1–654/3, 655/1, 655/2, 659, 663/1, 663/2, 664/1, 664/3, 664/4, 667/1–667/3, 668, 671, 672/1, 672/2, 681, 682/1, 682/2, 685, 686/1, 686/3–686/5, 689/1, 689/3, 689/4, 690, 698/1, 698/2, 699, 706, 707/2–707/4, 708, 711/2–711/4, 712/1–712/3, 717, 718/1, 718/3–718/6, 719/2, 720/2, 721/2, 725/1, 725/2, 729, 730/3–730/8, 733/1–733/3, 736, 737/2, 738/1, 742/2–742/4, 744/1–744/4, 750/1, 750/4, 750/25, 750/26, 751, 752 i 755 o łącznej powierzchni 81,81 ha, oraz części obszaru wsi Łączany (przys. Sokółka) stanowiącego część obrębu ewidencyjnego Łączany, to jest działek o numerach: 1–153, 155–163, 165–214, 254 i 798 o łącznej powierzchni 87,71 ha z gminy Brzeźnica;

2) w województwie podkarpackim:

a) w powiecie dębickim – gminy o statusie miasta Dębica i gminy Dębica przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy o statusie miasta Dębica części obszaru obrębu ewidencyjnego Latoszyn, to jest działek o numerach: 20/1, 21/1, 21/3, 21/4, 22/1–22/4, 23/1, 23/2, 24, 25/1, 25/2, 26/1, 26/2, 27/4–27/6, 28/1, 28/2, 29/1, 29/3–29/5, 30/1, 30/3, 30/4, 31/1, 31/3, 31/5–31/7, 31/9, 31/10, 32/1, 32/3, 32/7, 32/8, 33/2, 33/5, 33/7, 33/9, 33/10, 33/13–33/16, 34/1–34/3, 35/1, 35/3, 35/4, 228, 229, 230/1, 230/2, 231–236 o łącznej powierzchni 9,50 ha z gminy Dębica,

b) w powiecie ropczycko-sędziszowskim – gminy Sędziszów Małopolski i gminy lwierzyce przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Sędziszów Małopolski części obszaru wsi Olchowa, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Olchowa, to jest działek o numerach: 848/1, 852/2, 854/1, 860, 1153 oraz części działki nr 857 (droga gminna) i części działki nr 871 (droga gminna) o łącznej powierzchni 2,30 ha z gminy lwierzyce,

c) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim – gminy Boguchwała przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Zwięczyca o powierzchni 723,38 ha z gminy Boguchwała,

d) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim – gminy Krasne przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów obszaru obrębu ewidencyjnego Słocina o powierzchni 915,77 ha oraz obszaru obrębu ewidencyjnego Załęże o powierzchni 519,66 ha z gminy Krasne,

e) miasta na prawach powiatu Rzeszów i w powiecie rzeszowskim – gminy Świlcza przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów części obszaru obrębu ewidencyjnego Przybyszówka o łącznej powierzchni 924,91 ha z gminy Świlcza. Granica zachodnia terenu przemieszczanego przebiega od punktu granicznego „A" – u zbiegu granic wsi Przybyszówka–Świlcza–Rudna Wielka przy zachodniej granicy działki nr 5931/1 i biegnie dotychczasową granicą administracyjną między Przybyszówka a Świlczą przy działkach nr: 5931/2, 5958, 257/1, 258/3, 258/4, przecinając szosę E-40 – działkę 889/3 – dalej w kierunku południowym wzdłuż zachodniej granicy działek nr: 1200/9, 1199/6, 1199/7, 1199/2, 1199/8, 1199/9, 1199/10 i 1199/11. Tu zmienia kierunek na południowo-zachodni, biegnąc północną granicą działek nr: 1502, 1503, 1504, 1517/1, 1518/1, 1524, 1525 dochodzi do punktu „B" przy działce nr 1538. W punkcie granicznym „B" granica administracyjna wsi Świlcza i Przybyszówka przebiega nadal w kierunku południowo-zachodnim, natomiast granica terenu przemieszczanego biegnie w kierunku południowym linią łamaną między działkami nr: 1525 a 1538; 1537 i 1526, dalej między działką nr 1524 a działkami nr: 1526, 1523, 1519/2, następnie między działką nr 1518/2 a 1519/2 i 1517/2, działką nr 1517/2 a działkami nr: 1517/1, 1505, 1506, 1507 i między działką nr 1508 a działkami nr: 1507, 1496 oraz 1495 a 1496 i 1201, dochodząc do punktu granicznego „C", tj. przy południowej granicy działki nr 1451 – droga gminna. Od punktu „C" granica przemieszczanego terenu biegnie południową granicą drogi gminnej – działka nr 1451, w kierunku południowo-wschodnim, dochodząc do punktu „D" przy drodze powiatowej Rzeszów–lwierzyce – działka nr 1127/2. Tu załamuje się w kierunku zachodnim, biegnąc północną granicą ww. drogi powiatowej dochodzi do punktu granicznego „E" przy działce nr 1463. Tu ponownie załamuje się i biegnie w kierunku południowym przez ww. drogę powiatową, zachodnią granicą drogi gminnej – działka nr 5553 i działka nr 5320, dochodząc do punktu granicznego „F" przy potoku „Przyrwa" – działka nr 2792/2. W punkcie „F" załamuje się i biegnie w kierunku zachodnim północną granicą działki nr 2792/2 – potok „Przyrwa", dochodząc do punktu granicznego „G" przy działce nr 4909/1 – droga gminna. Dalej granica przecina potok „Przyrwa" – działka nr 2792/2 – i wschodnią granicą działki nr 4910/1 – droga gminna – dochodzi do punktu „H" przy działce nr 5217. Tu załamuje się i biegnie w kierunku południowym zachodnią granicą działek nr: 4910/2 – droga gminna – 4370/2 – droga gminna, dochodząc do punktu granicznego „l" – przy drodze gminnej – działka nr 3201/6. Następnie, przechodząc przez granicę między działką nr 3201/6 a 3201/7 – drogi gminne – biegnie granicą między działkami nr: 4335 i 5160 do granicy administracyjnej wsi Kielanówka, gm. Boguchwała – punkt graniczny „J". Dalej biegnie w kierunku wschodnim dotychczasową granicą administracyjną między wsią Przybyszówka a Kielanówka, dochodząc do granicy wsi Zwięczyca, gm. Boguchwała;

3) w województwie podlaskim – miasta na prawach powiatu Białystok i w powiecie białostockim – gminy Zabłudów przez włączenie do dotychczasowego obszaru miasta na prawach powiatu Białystok obszaru obrębu ewidencyjnego Dojlidy Górne o powierzchni 531,58 ha, obszaru obrębu ewidencyjnego Zagórki o powierzchni 143,38 ha, części obszaru obrębu ewidencyjnego Halickie, to jest działek o numerach: 1/3, 1/6, 1/8, 1/14–1/19, 1/22, 1/23, 1/25–1/33, 1/35, 1/37–1/41, 2/1–2/3, 3, 4/1–4/3, 4/5, 4/6, 4/9–4/12, 4/15–4/20, 4/22–4/27, 4/29–4/49, 5/1, 5/2, 5/7, 5/8, 5/10–5/14, 5/16, 5/18, 5/22–5/25, 6, 7, 8/3–8/5, 8/7–8/13, 8/15–8/23, 9/1–9/3, 10/2–10/4, 11/1, 11/2, 11/4–11/6, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15, 17/2, 17/3, 18/1–18/6, 19, 20, 63/1–63/3, 64/1, 64/2, 65/2, 65/3, 65/5–65/9, 66, 67/2, 67/4, 67/5, 67/7–67/10, 67/12, 67/14–67/21, 67/23, 67/25, 67/27–67/32, 67/34–67/42, 68/1, 68/5, 68/7–68/16, 69/1, 70/1, 71, 73, 74, 75/2–75/6, 78/2, 78/3, 78/5, 78/6, 78/8, 78/10–78/12, 79/1, 80/1, 81, 82, 83/2–83/5, 84, 85, 86/2, 86/3, 88, 417, 418, 429–431, 622/1, 622/2 oraz części działki nr 424 (droga gminna) i części działki nr 426/1 (droga powiatowa) – o łącznej powierzchni 158,00 ha z gminy Zabłudów;

4) w województwie śląskim, w powiecie żywieckim – gminy Węgierska Górka i gminy Radziechowy-Wieprz przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Węgierska Górka części obszaru obrębu ewidencyjnego Radziechowy, to jest działek o numerach: 3687/1, 3687/2, 3690/1, 3690/3, 3690/4, 3814/1, 3814/2, 3815/5, 3815/9, 3815/16, 3815/17, 3815/19 i 3815/23–3815/35 o łącznej powierzchni 3,50 ha z gminy Radziechowy-Wieprz;

5) w województwie wielkopolskim, w powiecie konińskim – gminy Kramsk i w powiecie kolskim – gminy Kościelec przez włączenie do dotychczasowego obszaru gminy Kramsk części obszaru obrębu ewidencyjnego Tury, to jest działek o numerach: 2–4, 5/1, 8, 10–12, 14–18, 20–22, 24, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44/2–44/5, 47/1, 47/2, 48/2–48/4, 50, 51, 54, 55, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 77, 79, 81, 82, 83/1, 83/2, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101 i 104–106 o łącznej powierzchni 55,32 ha z gminy Kościelec.

§ 2.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. nadaje się status miasta miejscowościom:

1) Rzgów – w gminie Rzgów, w powiecie łódzkim wschodnim, w województwie łódzkim;

2) Zakliczyn – w gminie Zakliczyn, w powiecie tarnowskim, w województwie małopolskim.

§ 3.
Z dniem 1 stycznia 2006 r. ustala się granice następujących miast:

1) w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim, w gminie Bystrzyca Kłodzka – miasta Bystrzyca Kłodzka przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Stara Bystrzyca, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Stara Bystrzyca, to jest działek o numerach: 233/4, 546/2 i 609 o łącznej powierzchni 4,37 ha z gminy Bystrzyca Kłodzka;

2) w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, w gminie Kargowa – miasta Kargowa przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Chwalim, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Chwalim, to jest działek o numerach: 686/1–686/4, 688/4, 689/1, 689/8, 690/2, 690/5, 690/7–690/9, 691/1–691/5, 691/7, 692, 693, 694/1, 694/2, 695–698, 699/1, 699/2, 700/1, 700/2, 701/3, 702/2, 702/3, 709/2, 709/5–709/7, 709/9, 709/10, 709/12–709/14, 710/1, 710/4–710/7, 711/3, 711/5–711/9, 857, 858/3, 859/2 i 860/1–860/3 o łącznej powierzchni 39,74 ha z gminy Kargowa;

3) w województwie łódzkim, w powiecie łódzkim wschodnim:

a) w gminie Koluszki – miasta Koluszki przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszarów obrębów ewidencyjnych: Katarzynów, to jest działek o numerach: 464, 500/4 500/10–500/18, 500/20–500/27, 500/29–500/39, 500/40, 500/42–500/54, 501–504, 505/1, 505/2, 506, 507/1, 507/2, 508–526, 527/1–527/4, 528/1–528/3 i 529–534 o łącznej powierzchni 39,00 ha, Felicjanów, to jest działek o numerach: 217, 218, 220/5–220/8, 221/3, 221/4, 221/7–221/9, 221/11–221/14, 221/19, 221/20, 222/1–222/6, 222/8–222/13, 222/15–222/21, 222/23–222/27, 223, 306/1, 306/2 i 310 o łącznej powierzchni 9,62 ha z gminy Koluszki,

b) w gminie Rzgów – miasta Rzgów obejmujące obszar wsi Rzgów, stanowiący obręb ewidencyjny Rzgów o powierzchni 1 625,82 ha z gminy Rzgów;

4) w województwie małopolskim:

a) w powiecie tarnowskim, w gminie Zakliczyn – miasta Zakliczyn obejmujące obszar wsi Zakliczyn, stanowiący obręb ewidencyjny Zakliczyn o powierzchni 402,35 ha z gminy Zakliczyn,

b) w powiecie wielickim, w gminie Wieliczka – miasta Wieliczka przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Czarnochowice, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Czarnochowice, to jest działek o numerach: 4/3, 385/6, 387/2, 388, 389/3–389/5, 390/2, 391/1, 485/3, 485/5, 486, 487, 488/1, 488/2, 489/2, 490/4, 491/1, 491/3 i 491/4 o łącznej powierzchni 3,37 ha z gminy Wieliczka;

5) w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna – miasta Konstancin-Jeziorna przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru wsi Bielawa, stanowiącego część obszaru obrębu ewidencyjnego Bielawa, to jest działek o numerach: 1/2, 2/1–2/3, 5/2–5/5, 6/3, 8/3, 8/4, 9/2, 9/4, 9/6, 10/2, 10/3, 11/3, 11/4, 12/3, 12/6, 12/7, 13/4, 13/5, 13/8, 13/9, 14/3, 14/6–14/9, 15/5–15/8, 16/5–16/8, 17/2, 18/3, 19/2, 20/4–20/7, 21/3, 21/6–21/9, 22/2–22/4, 23/2, 24/4–24/7, 25/4–25/7, 26/6–26/10, 27/3, 27/6–27/9, 28/5–28/8, 29/5–29/8, 30/5–30/8, 31/5–31/8, 32/4–32/7, 33/5, 33/6, 34/6–34/10, 35/4, 35/5, 35/9–35/12, 36/2, 36/5–36/8, 37/3, 37/6, 38/3, 38/6, 39/4, 39/5, 39/7, 39/11–39/16, 39/18, 39/19, 39/21–39/23, 39/25–39/35, 39/38, 39/39, 39/51, 39/52, 40/1, 41/3, 41/4, 42/1, 43/1, 43/4, 44/1, 44/4, 45, 46/2, 46/3, 47/1, 48/1, 48/3, 49/3, 49/5, 49/7, 49/8, 50, 51/1, 52/2, 52/3, 53/1, 54–56, 57/2, 57/3, 58/2, 58/3, 59/2, 59/3, 60/1, 61/3, 61/4, 62/1, 62/3, 63/1, 64/1, 66/1, 67/1, 68/1, 69/1, 70/1, 71/1, 72/1, 73/1, 75/1, 77/1, 78/1, 80/1, 81/1, 82/5–82/8, 83, 84/5, 84/7–84/9, 85/1, 86/8, 86/14–86/17, 86/25–86/30, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 942, 950, 1744/1, 1746/1, 1751/1, 1752/1, 1752/3, 1761/2, 1761/5, 1809/1, 1854, 1855/1–1855/3, 1856/3–1856/5 i 1879/1–1879/7 o łącznej powierzchni 50,58 ha z gminy Konstancin-Jeziorna;

6) w województwie opolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Lewin Brzeski – miasta Lewin Brzeski przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Buszyce, to jest działek o numerach: 17/1, 17/3, 41, 43, 118, 119/1, 119/2, 120–124, 164/1, 164/2, 165/1, 165/2, 166/1, 166/2, 167/1, 167/2, 168/1, 168/2, 169/1, 169/2, 170/1, 170/2, 171/1, 171/2, 172/1, 172/2, 173/1, 173/2, 174/1, 174/2, 175/1, 175/2, 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 178/1, 178/2, 179/1, 179/2, 180/1, 180/2, 181/1, 181/2, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 184, 194, 195/1, 195/3, 195/4, 196/1, 196/2, 197, 198/1, 198/2, 199–203, 214/2, 215/2, 232–234 i 268/1 o łącznej powierzchni 128,22 ha z gminy Lewin Brzeski;

7) w województwie podkarpackim, w powiecie ropczycko-sędziszowskim, w gminie Sędziszów Małopolski – miasta Sędziszów Małopolski przez włączenie do dotychczasowego obszaru części obszaru obrębu ewidencyjnego Kawęczyn Sędziszowski, to jest działki nr 675 o powierzchni 2,32 ha z gminy Sędziszów Małopolski.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2005 r.

Prezes Rady Ministrów: w z. I. Jaruga-Nowacka

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA