Kategorie

Dziennik Ustaw

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 17 października 2005 r.

sygn. akt K 6/04

Tekst pierwotny

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Ciemniewski – przewodniczący,

Teresa Dębowska-Romanowska,

Adam Jamróz – sprawozdawca,

Jerzy Stępień,

Marian Zdyb,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem wnioskodawcy oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 17 października 2005 r., wniosku Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” o zbadanie zgodności art. 2 i art. 7 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 128, poz. 1406, ze zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 144, poz. 1209) z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 2 oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 128, poz. 1406), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych lekarzom, lekarzom stomatologom, pielęgniarkom, położnym i technikom medycznym oraz o umarzaniu tych kredytów (Dz. U. Nr 144, poz. 1209) w zakresie, w jakim nie uwzględniają techników medycznych pośród uprawnionych do otrzymania dopłat do oprocentowania kredytów, są zgodne z art. 2 i art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Jerzy Ciemniewski

Teresa Dębowska-Romanowska

Adam Jamróz

Jerzy Stępień

Marian Zdyb

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-10-27
  • Data obowiązywania: 2005-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw