Kategorie

Dziennik Ustaw

WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO

z dnia 18 października 2005 r.

sygn. akt SK 48/03

Tekst pierwotny

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Jerzy Stępień – przewodniczący,

Jerzy Ciemniewski,

Marian Grzybowski – sprawozdawca,

Adam Jamróz,

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska,

protokolant: Krzysztof Zalecki,

po rozpoznaniu, z udziałem skarżącego oraz Sejmu i Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 18 października 2005 r., skargi konstytucyjnej Edwarda Nowickiego o zbadanie zgodności art. 471 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) w zakresie, w jakim „wprowadza ograniczenie czasowe kompensaty szkody maksymalnie do 3 miesięcy” oraz „nakazuje przy ustalaniu wysokości odszkodowania wziąć pod uwagę wysokość wynagrodzenia z daty zmiany warunków pracy i płacy”, z art. 32 ust. 1, art. 64 ust. 2 i art. 77 ust. 1 Konstytucji,

orzeka:

Art. 471 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) jest zgodny z art. 64 ust. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie jest niezgodny z art. 77 ust. 1 Konstytucji.

Jerzy Stępień

Jerzy Ciemniewski

Marian Grzybowski

Adam Jamróz

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-27
  • Data wejścia w życie: 2005-10-27
  • Data obowiązywania: 2005-10-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw