| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 20 października 2005 r.

w sprawie wymagań weterynaryjnych przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposobu wykorzystania tych produktów

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625 oraz z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania weterynaryjne przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ubocznych produktów zwierzęcych oraz sposób wykorzystania tych produktów.
§ 2.
1. Uboczne produkty zwierzęce przy przewozie, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaopatruje się w dokument handlowy.

2. Dokument handlowy sporządza podmiot zbywający uboczne produkty zwierzęce w trzech egzemplarzach, z których jeden pozostaje u tego podmiotu, drugi otrzymuje przewoźnik ubocznych produktów zwierzęcych, a trzeci otrzymuje podmiot nabywający te produkty.

3. Dokument handlowy podmiot zbywający, przewoźnik i podmiot nabywający przechowują przez okres 2 lat.

§ 3.
Wzór dokumentu handlowego, o którym mowa w § 2, jest określony:

1) dla ubocznych produktów zwierzęcych kategorii 1, o której mowa w art. 4 rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L 273 z 10.10.2002, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 37, str. 92), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1774/2002” – w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) dla ubocznych produktów zwierzęcych kategorii 2, o której mowa w art. 5 rozporządzenia nr 1774/2002 – w załączniku nr 2 do rozporządzenia;

3) dla ubocznych produktów zwierzęcych kategorii 3, o której mowa w art. 6 rozporządzenia nr 1774/2002 – w załączniku nr 3 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Uboczne produkty zwierzęce mogą być wykorzystane w sposób określony w art. 23 rozporządzenia nr 1774/2002.

2. Powiatowy lekarz weterynarii nadzoruje wykorzystanie ubocznych produktów zwierzęcych, o którym mowa w ust. 1.

§ 5.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. J. Pilarczyk

 

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju i Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

Załącznik 1.

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 15 listopada 2005 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dr Katarzyna Pfeifer - Chomiczewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »