| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 6 marca 2007 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji

Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz. U. Nr 281, poz. 2784) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie rodzajów instalacji objętych wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji (Dz. U. Nr 60, poz. 429) załącznik otrzymuje brzmienie nadane w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Instalacje objęte wspólnotowym systemem handlu uprawnieniami do emisji na podstawie dotychczasowych przepisów stają się instalacjami objętymi tym systemem na podstawie przepisów niniejszego rozporządzenia, jeżeli spełniają wymagania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 3.
Rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2007 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Środowiska: J. Szyszko

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 131, poz. 922 oraz z 2007 r. Nr 38, poz. 246).

Załącznik 1. [RODZAJE INSTALACJI OBJĘTYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ORAZ WARTOŚCI PROGOWE ODNIESIONE DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 6 marca 2007 r. (poz. 295)

RODZAJE INSTALACJI OBJĘTYCH WSPÓLNOTOWYM SYSTEMEM HANDLU UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ORAZ WARTOŚCI PROGOWE ODNIESIONE DO ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH INSTALACJI OBJĘTYCH SYSTEMEM

Rodzaje działalności

Kod1)

Rodzaj instalacji

Wartości progowe

Przemysł energetyczny

E1

instalacje do spalania paliw z wyjątkiem instalacji spalania odpadów niebezpiecznych lub komunalnych

nominalna moc
cieplna2) ponad 20 MW

E2

rafinerie ropy naftowej

E3

piece koksownicze

Hutnictwo i przemysł metalurgiczny

F1

instalacje prażenia lub spiekania rud metali, w tym rudy siarczkowej

F2

instalacje do pierwotnego lub wtórnego wytopu surówki żelaza lub stali surowej, w tym do ciągłego odlewania stali

zdolność produkcyjna3) ponad 2,5 tony wytopu na godzinę

Przemysł mineralny

M1.1

instalacje do produkcji klinkieru cementowego w piecach obrotowych

zdolność produkcyjna3) ponad 500 ton na dobę

M1.2

instalacje do produkcji wapna

zdolność produkcyjna3) ponad 50 ton na dobę

M2

instalacje do produkcji szkła, w tym włókna szklanego

zdolność produkcyjna3) ponad 20 ton wytopu na dobę

M3

instalacje do produkcji wyrobów ceramicznych za pomocą wypalania

zdolność produkcyjna3) ponad 75 ton na dobę i pojemność pieca przekraczająca 4 m3) i gęstość ponad 300 kg wyrobu na m3 pieca

Inne

O1

instalacje do produkcji masy włóknistej z drewna lub innych materiałów włóknistych

O2

instalacje do produkcji papieru lub tektury

zdolność produkcyjna3) ponad 20 ton na dobę

 

Objaśnienia:

1) Decyzja Komisji z dnia 4 maja 2005 r. ustanawiająca kwestionariusz do składania sprawozdań ze stosowania dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie oraz zmieniającej dyrektywę Rady 96/61/WE (Dz. Urz. WE L 126/43 z 19.05.2005 r.).

2) Ilość energii wprowadzonej do instalacji w paliwie w jednostce czasu przy jej nominalnym obciążeniu.

3) Maksymalna ilość wyrobu lub wyrobów, która może być wytworzona w jednostce czasu w normalnych warunkach pracy instalacji.

Uwaga:

Parametry tego samego rodzaju (nominalna moc cieplna, zdolność produkcyjna) charakteryzujące skalę działalności prowadzonej w instalacji i odnoszące się do więcej niż jednej instalacji tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu sumuje się.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marta Maria Bandzmer

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »