| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 marca 2007 r.

w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej określone w tabelach stanowiących załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Uposażenie zasadnicze funkcjonariuszy Służby Więziennej w wysokości określonej w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, przysługuje od dnia 1 kwietnia 2007 r.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (Dz. U. Nr 56, poz. 394).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142, poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.

Załącznik 1. [TABELE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości
z dnia 29 marca 2007 r. (poz. 387)

TABELE UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO FUNKCJONARIUSZY SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

Tabela 1

Centralny Zarząd Służby Więziennej

 

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

1

2

3

1

Dyrektor Generalny Służby Więziennej

6 373

2

zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

5 722

3

dyrektor biura, główny księgowy Służby Więziennej

4 436

4

naczelnik wydziału, główny księgowy, naczelny lekarz więziennictwa, zastępca dyrektora biura

4 061

5

kierownik zespołu, doradca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej

3 670

6

radca prawny, starszy specjalista, główny kontroler

3 247

7

starszy kontroler, specjalista

2 995

8

kontroler, starszy inspektor

2 459

9

inspektor, młodszy kontroler

2 200

10

młodszy inspektor, starszy instruktor

1 806

11

instruktor

1 663

12

starszy kierowca

1 567

13

kierowca

1 511

14

starszy referent

1 442

15

referent

1 308

16

młodszy referent

955

 

Tabela 2

Okręgowe inspektoraty Służby Więziennej

 

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie miesięczne w złotych

1

2

3

1

dyrektor okręgowy Służby Więziennej

4 436

2

zastępca dyrektora okręgowego Służby Więziennej

3 670

 

1

2

3

3

główny księgowy

3 247

4

naczelny lekarz, radca prawny

2 620

5

specjalista

2 459

6

starszy kontroler

2 266

7

kontroler, starszy inspektor

2 200

8

inspektor, młodszy kontroler

1 941

9

młodszy inspektor, starszy instruktor

1 709

10

instruktor, starszy kierowca

1 567

11

kierowca

1 511

12

starszy referent

1 390

13

referent

1 308

14

młodszy referent

955

 

Tabela 3

Areszty śledcze, zakłady karne, niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej działające przy jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

 

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie
miesięczne w złotych

1

2

3

1

dyrektor aresztu i zakładu kategorii I*

3 704

2

dyrektor aresztu i zakładu kategorii II

3 278

3

zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii I

3 023

4

główny księgowy aresztu i zakładu kategorii I

2 859

5

dyrektor szpitala

2 644

6

zastępca dyrektora aresztu i zakładu kategorii II, kierownik oddziału zewnętrznego o pojemności powyżej 200 miejsc

2 482

7

główny księgowy aresztu i zakładu kategorii II, kierownik oddziału zewnętrznego o pojemności poniżej 200 miejsc, kierownik działu, kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii I, ordynator, kierownik apteki okręgowej

2 287

8

radca prawny, zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii I, kierownik działu w areszcie i zakładzie kategorii II, kierownik ambulatorium w areszcie i zakładzie kategorii II

2 220

9

kierownik apteki, kierownik domu matki i dziecka, kierownik poradni, pracowni, kierownik ośrodka diagnostycznego, starszy asystent, zastępca kierownika działu w areszcie i zakładzie kategorii II

2 074

10

dowódca zmiany, asystent, starszy psycholog, starszy wychowawca

1 958

11

starszy inspektor, psycholog, wychowawca

1 894

 

1

2

3

12

młodszy psycholog, młodszy wychowawca, zastępca dowódcy zmiany, inspektor, młodszy asystent

1 822

13

przełożona pielęgniarek, młodszy inspektor, starszy instruktor

1 725

14

pielęgniarka oddziałowa, starszy oddziałowy

1 678

15

instruktor, starszy magazynier, technik, starsza pielęgniarka, starszy kierowca, oddziałowy, szef kuchni

1 581

16

dowódca grupy konwojowej, kierowca, konserwator, magazynier, pielęgniarka

1 525

17

starszy referent, starszy strażnik

1 390

18

referent

1 320

19

strażnik

1 273

20

młodszy referent

955

 

 

* Kategorie zakładów karnych i aresztów śledczych według podziału ustalonego przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.

Tabela 4

Ośrodki szkolenia i ośrodki doskonalenia kadr Służby Więziennej

 

Lp.

Stanowisko służbowe

Uposażenie
miesięczne w złotych

1

2

3

1

komendant ośrodka szkolenia

3 909

2

komendant ośrodka doskonalenia kadr, zastępca komendanta ośrodka szkolenia

3 247

3

główny księgowy ośrodka szkolenia, zastępca komendanta ośrodka doskonalenia kadr

2 832

4

główny księgowy ośrodka doskonalenia kadr, kierownik oddziału zamiejscowego, kierownik zakładu

2 459

5

kierownik ambulatorium ośrodka szkolenia, kierownik działu ośrodka szkolenia

2 266

6

radca prawny, starszy wykładowca, zastępca głównego księgowego ośrodka doskonalenia kadr

2 200

7

kierownik działu ośrodka doskonalenia kadr, wykładowca, starszy asystent

2 055

8

dowódca kompanii, asystent

1 941

9

starszy inspektor

1 876

10

inspektor, młodszy wykładowca, młodszy asystent

1 806

11

młodszy inspektor, starszy instruktor

1 709

12

instruktor, technik, starszy magazynier, starszy oddziałowy, starsza pielęgniarka, starszy kierowca

1 567

 

1

2

3

13

szef kuchni, kierowca, konserwator, magazynier, oddziałowy, pielęgniarka

1 511

14

starszy referent, starszy strażnik

1 390

15

referent

1 308

16

strażnik

1 273

17

młodszy referent

955

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Ligęzowscy & Partnerzy. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska.

Kompleksowa obsługa prawna na rzecz przedsiębiorców i klientów indywiduwalnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »