reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 maja 2009 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wojskowego dokumentu osobistego

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz. U. Nr 212, poz. 2154 oraz z 2006 r. Nr 118, poz. 809) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym miejscu wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.”;

2) w § 4 w pkt 3:

a) lit. a i b otrzymują brzmienie:

„a) adnotacje o kwalifikacji wojskowej, w tym o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, przeznaczenie osoby podlegającej stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do określonego rodzaju powszechnego obowiązku obrony, odroczenia czynnej służby wojskowej.

b) rodzaj odbywania czynnej służby wojskowej oraz datę rozpoczęcia i zakończenia tej służby lub zajęć wojskowych, służby w formacjach uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służby lub szkolenia w obronie cywilnej oraz służby zastępczej,”,

b) w lit. h tiret czwarte otrzymuje brzmienie:

„– kategorię zdolności do czynnej służby wojskowej, o ile została zmieniona w stosunku do wpisu w adnotacji o kwalifikacji wojskowej.”;

3) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
1. Książeczki wojskowe według wzoru określonego w załączniku do rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, mogą być wydawane do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

2. Książeczki wojskowe według wzoru obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i wydane przed upływem terminu określonego w ust. 1 nie podlegają wymianie i zachowują ważność na czas w nich oznaczony.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: B. Klich

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 180, poz. 1496, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 107, poz. 732 i Nr 176, poz. 1242, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056, Nr 180, poz. 1109, Nr 206, poz. 1288, Nr 208, poz. 1308 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120.

Załącznik 1. [WZÓR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ (MON-Mu/89)]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Obrony
Narodowej z dnia 13 maja 2009 r. (poz. 691)

WZÓR KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ (MON-Mu/89)

UWAGI:

Książeczka wojskowa składa się z dwudziestu stron wraz z okładkami o wymiarach 65 mm x 95 mm. Okładki wykonane z kartonu. Zewnętrzne strony okładek oklejone płótnem koloru zielonego. Na pierwszej stronie okładki (zewnętrznej) tłoczone folią srebrną godło państwa oraz napisy „SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” i „KSIĄŻECZKA WOJSKOWA”. Wewnętrzne strony okładki wykonane są na papierze gilosza w kolorze zielonym. Napisy w książeczce wojskowej wykonane w kolorze czarnym, seria i numer książeczki wojskowej – w kolorze czerwonym.

infoRgrafika

1. Okładka książeczki wojskowej – str. 1 zewnętrzna:

1) karton kaszerowany płótnem w kolorze zielonym, szyty,

2) napisy tłoczone koloru srebrnego,

3) wizerunek orła ustalony dla godła państwowego, koloru srebrnego.

infoRgrafika

2. Okładka książeczki wojskowej – str. 2 wewnętrzna:

1) druk koloru czarnego,

2) seria i numer koloru czerwonego,

3) pierwszą fotografię zamieszcza się (z lewej strony) przy wydawaniu książeczki wojskowej,

4) drugą fotografię zamieszcza się po osiągnięciu wieku:

a) 35 lat – w przypadku podoficera lub szeregowego rezerwy,

b) 40 lat – w przypadku oficera rezerwy

– o ile jest to uzasadnione zmianą wyglądu zewnętrznego tego posiadacza.

infoRgrafika

3. Trzecia, czwarta, piąta, szósta strona książeczki wojskowej – druk koloru czarnego.

infoRgrafika

4. Siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta strona książeczki wojskowej – druk koloru czarnego.

infoRgrafika

5. Jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta strona książeczki wojskowej – druk koloru czarnego.

infoRgrafika

6. Piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta strona książeczki wojskowej – druk koloru czarnego.

infoRgrafika

7. Dziewiętnasta strona książeczki wojskowej – wewnętrzna strona okładki książeczki wojskowej.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Iwona Kowalska-Matis

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS na Dolnym Śląsku

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama