REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2009 nr 170 poz. 1332

USTAWA

z dnia 10 września 2009 r.

o zmianie ustawy o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.1)) w art. 2:

1) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dostawy uzbrojenia, sprzętu wojskowego, części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i wyposażenia Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej kierowanych do działań poza granicami państwa lub wykonujących takie działania,”;

2) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej przedkłada Sejmowi i Radzie Ministrów, do dnia 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie dotyczące ilości, wartości oraz przeznaczenia dostaw zrealizowanych w trybie, o którym mowa w ust. 2 pkt 4.”.

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyński

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1250, z 2001 r. Nr 89, poz. 972, z 2002 r. Nr 37, poz. 332, Nr 74, poz. 676 i Nr 81, poz. 733, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 251, poz. 1845 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-10-13
  • Data wejścia w życie: 2009-10-13
  • Data obowiązywania: 2009-10-13
  • Dokument traci ważność: 2014-07-30

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA