reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 28 lipca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego

Na podstawie art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie programów ochrony, obowiązków oraz szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1638) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej „Prezesem Urzędu”, jako organ nadzoru lotniczego wykonuje obowiązki określone w Krajowym Programie Ochrony Lotnictwa Cywilnego, zwanym dalej „Krajowym Programem”, stanowiącym załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizującego zasady ochrony lotnictwa (Dz. U. Nr 116, poz. 803 oraz z 2009 r. Nr 94, poz. 769 i Nr 123, poz. 1020).”;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Obowiązki zarządzających lotniskami oraz przedsiębiorstw lotniczych w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego określają przepisy § 2 ust. 1 pkt 9–11 Krajowego Programu.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Szkolenia w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego są realizowane w oparciu o przepisy wydane na podstawie art. 189 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze.”;

4) w załączniku tytuł „SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DANYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM OCHRONY PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI PODMIOTU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ NAZIEMNĄ TOWARÓW” otrzymuje brzmienie: „SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU DANYCH OBJĘTYCH PROGRAMEM OCHRONY PRZED AKTAMI BEZPRAWNEJ INGERENCJI PODMIOTU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ NAZIEMNĄ TOWARÓW ORAZ ZAREJESTROWANEGO AGENTA, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 PKT 26 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 300/2008 Z DNIA 11 MARCA 2008 R. W SPRAWIE ZASAD W DZIEDZINIE OCHRONY LOTNICTWA CYWILNEGO I UCHYLAJĄCEGO ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 2320/2002 (DZ. URZ. UE L 97 Z 09.04.2008, STR. 72)”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: wz. T. Jarmuziewicz

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558, z 2008 r. Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095, Nr 180, poz. 1113 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 42, poz. 340, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 106, poz. 622.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Glonek

Radca prawny / Mediator

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama