| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 16 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

Na podstawie art. 2b pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1128) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 uchyla się ust. 2;

2) uchyla się § 14;

3) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w urzędzie obsługującym ministra, w tym przesyła drogą pocztową za pokwitowaniem odbioru.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, minister pozostawia wniosek bez rozpoznania.”;

4) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielenie pomocy na ratowanie lub pomocy na restrukturyzację następuje przez zawarcie przez ministra umowy z przedsiębiorcą.”;

5) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wraz z planem restrukturyzacji przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację.”.

§ 2.
Do postępowań w sprawach o udzielenie pomocy na ratowanie lub pomocy na restrukturyzację, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: M. Budzanowski

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Peugeot Ciesielczyk

- autoryzowany koncesjoner marki Peugeot w Polsce

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »