reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 16 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

Na podstawie art. 2b pkt 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. z 2012 r. poz. 1224) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Skarbu Państwa z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców (Dz. U. Nr 189, poz. 1128) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10 uchyla się ust. 2;

2) uchyla się § 14;

3) w § 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w urzędzie obsługującym ministra, w tym przesyła drogą pocztową za pokwitowaniem odbioru.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku nieuzupełnienia wniosku w terminie, o którym mowa w ust. 2, minister pozostawia wniosek bez rozpoznania.”;

4) w § 19 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Udzielenie pomocy na ratowanie lub pomocy na restrukturyzację następuje przez zawarcie przez ministra umowy z przedsiębiorcą.”;

5) w § 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wraz z planem restrukturyzacji przedsiębiorca składa wniosek o udzielenie pomocy na restrukturyzację.”.

§ 2.
Do postępowań w sprawach o udzielenie pomocy na ratowanie lub pomocy na restrukturyzację, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Skarbu Państwa: M. Budzanowski

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 248, poz. 1488).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Szefler

prawnik specjalizujący się w tematyce podatkowej, pracownik kancelarii prawno-podatkowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama