reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 12 listopada 2012 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

Na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dz. U. Nr 82, poz. 537) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w części „Struktura klasyfikacji zawodów i specjalności”:

a) po kodzie i nazwie zawodu „711203 Zdun S” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu:

„711204 Murarz-tynkarz S”,

b) po kodzie i nazwie zawodu „712615 Studniarz” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu:

„712616 Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych”,

c) po kodzie i nazwie zawodu „712904 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie S” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu:

„712905 Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie S”,

d) po kodzie i nazwie zawodu „751106 Ubojowy” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu:

„751107 Wędliniarz S”,

e) po kodzie i nazwie zawodu „811304 Wiertacz studni” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu:

„811305 Wiertacz S”,

f) po kodzie i nazwie zawodu „814208 Operator wtryskarki” dodaje się kod i nazwę zawodu w brzmieniu:

„814209 Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych S”;

2) w części „Objaśnienia do struktury klasyfikacji zawodów i specjalności”:

a) w części opisowej ostatni akapit nad tabelą 1 „Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomów kwalifikacji” otrzymuje brzmienie:

„W końcowym efekcie struktura klasyfikacji obejmuje 10 grup wielkich, 43 grupy duże (wewnętrzny podział grup wielkich), 132 grupy średnie (wewnętrzny podział grup dużych) i 444 grupy elementarne (wewnętrzny podział grup średnich), przy czym grupy elementarne obejmują 2366 zawodów i specjalności*.”,

b) w tabeli 1 „Struktura grup wielkich klasyfikacji i poziomów kwalifikacji” w kolumnie „Liczba zawodów i specjalności”:

– lp. 7 otrzymuje brzmienie: „400”,

– lp. 8 otrzymuje brzmienie: „336”,

– wiersz ostatni otrzymuje brzmienie: „2366”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 września 2012 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: W. Kosiniak-Kamysz

 

1) Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 248, poz. 1485).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Galt

Prawo, podatki, księgowość

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama