REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2015 poz. 2194

USTAWA

z dnia 16 grudnia 2015 r.

zmieniająca ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej]
W ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1877) po art. 39 dodaje się art. 39a i art. 39b w brzmieniu:

„Art. 39a. 1. W roku 2015 nie stosuje się przepisu art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 maja 2001 r. o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1716).

2. W roku 2015 na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem wykupu odroczonych płatności wynikających z realizacji programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe”, o którym mowa w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Wyposażenie Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w samoloty wielozadaniowe” i zapewnieniu warunków jego realizacji (Dz. U. Nr 89, poz. 972, z późn. zm.1)), przeznacza się z budżetu państwa kwotę w wysokości 32 815 006 tys. zł.

Art. 39b. W przypadku utworzenia w roku 2015 rezerwy celowej z wydatków zablokowanych na podstawie art. 177 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z przeznaczeniem na dotację celową dla Agencji Rezerw Materiałowych na realizację zadań związanych z rezerwami strategicznymi:

1) nie stosuje się trybu określonego w art. 177 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

2) podziału rezerwy dokonuje minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z właściwymi ministrami lub innymi dysponentami części budżetowych, nie później niż do dnia 31 grudnia 2015 r.;

3) zmiany planu finansowego Agencji Rezerw Materiałowych dokonywane w trybie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczące realizacji zadań finansowanych ze środków tej rezerwy, nie wymagają zaopiniowania przez sejmową komisję właściwą do spraw budżetu.”.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 37, poz. 332, z 2003 r. Nr 46, poz. 393 oraz z 2006 r. Nr 66, poz. 468.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-12-28
  • Data wejścia w życie: 2015-12-29
  • Data obowiązywania: 2015-12-29

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA