reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1)

z dnia 24 października 2017 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości]

W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. U. poz. 1580, z 2002 r. poz. 173, z 2004 r. poz. 331, z 2006 r. poz. 1556 oraz z 2017 r. poz. 738) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 w ust. 4:

a) pkt 1–3 otrzymują brzmienie:

„1) minister właściwy do spraw gospodarki – 1 osoba,

2) Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego – 1 osoba,

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego – 1 osoba,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Polska Izba Biegłych Rewidentów – 5 biegłych rewidentów, w tym co najmniej 3 biegłych rewidentów wykonujących zawód.”;

2) w § 4 w ust. 2 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3) rozwiązania stosunku pracy – w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 5,

4) zaprzestania wykonywania zawodu biegłego rewidenta – w przypadku członków, o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 5.”.

§ 2. [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

Przepisy § 3 ust. 4 pkt 1–3 i 5 rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się po raz pierwszy do osób zgłaszanych na członków Komitetu Standardów Rachunkowości, których kadencja rozpoczyna się po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk


1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama