| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 grudnia 2018 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów

Na podstawie art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie legitymacji służbowych policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie legitymacji służbowych policjantów (Dz. U. poz. 2091, z późn. zm.3)) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. K. Kozłowski


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2405 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 416, 650, 730, 1039, 1544, 1669, 2077, 2102 i 2245.

3) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. poz. 2096, z 2008 r. poz. 1376, z 2011 r. poz. 1565, z 2014 r. poz. 1270 i 1617 oraz z 2018 r. poz. 342.

Załącznik 1. [WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 4 grudnia 2018 r. (poz. 2334)

WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ POLICJANTA

Legitymacja służbowa policjanta ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 85,6 × 53,98 × 0,76 mm, wykonanej wielowarstwowo z poliwęglanu.

awers

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) tło w kolorze niebiesko-szaro-różowym z napisem POLICJA;

2) w lewej górnej części wizerunek orła według wzoru ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej;

3) w górnej części napis POLICJA o wymiarach 35,7 × 6,3 mm;

4) poniżej napisu POLICJA nazwa jednostki organizacyjnej Policji, w której policjant pełni służbę, lub w przypadku legitymacji policjantów pełniących służbę w:

a) komisariacie Policji – nazwa komendy powiatowej Policji, komendy miejskiej Policji lub komendy rejonowej Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat Policji,

b) komisariacie specjalistycznym Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się komisariat specjalistyczny Policji,

c) ośrodku szkolenia Policji – nazwa komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, na obszarze działania której znajduje się ośrodek szkolenia Policji;

5) w lewej środkowej części wizerunek twarzy policjanta;

6) w prawej środkowej części, na wysokości wizerunku twarzy policjanta, występujące pod sobą kolejno:

a) gwiazda policyjna,

b) NR LEGITYMACJI z trzyliterowym oznaczeniem serii oraz sześciocyfrową numeracją karty identyfikacyjnej,

c) napis w kolorze czarnym: WAŻNA DO oraz poniżej: 31.12.2022;

7) w środkowej części znak holograficzny (owalny, transparentny hologram stylizowanego orła oraz poziomego napisu POLICJA) nachodzący na dolny prawy róg pola z wizerunkiem twarzy policjanta;

8) poniżej wizerunku twarzy policjanta napisy w kolorze czarnym: NR IDENTYFIKACYJNY, IMIĘ, NAZWISKO, STOPIEŃ, wraz z odpowiednimi danymi.

rewers

infoRgrafika

Objaśnienia:

1) w górnej części dokumentu tło w kolorze zielono-niebiesko-różowym;

2) w lewej górnej części tła napis w kolorze czarnym ORGAN WYDAJĄCY wraz z nazwą organu, który wydał legitymację służbową;

3) w dolnej części tła, po lewej stronie, poziomy napis POLICJA w kolorze złotym o wymiarach 53 × 8,2 mm;

4) w prawej górnej części dokumentu białe pole z widocznym, w zależności od kąta obserwacji, wizerunkiem twarzy policjanta lub stylizowanymi literami RP;

5) w dolnej części dokumentu na jasnym tle obszar zawierający dane przeznaczone do odczytu maszynowego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Ostaszewska

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »