reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 4 października 2019 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw

Na podstawie art. 20 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52, 55, 60, 125, 1469 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw]

W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz. U. poz. 2548 oraz z 2019 r. poz. 603 i 1305) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Sąd Apelacyjny w Katowicach – obejmujący obszar właściwości sądów okręgowych w: Bielsku-Białej, Częstochowie, Gliwicach, Katowicach i Rybniku oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw;”;

2) w § 2 w pkt 3:

a) lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) Sąd Okręgowy w Gliwicach – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, pracy i ubezpieczeń społecznych, prowadzenia rejestru dzienników i czasopism, a także sprawy gospodarcze oraz inne sprawy z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należące do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw,”,

b) w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:

„e) Sąd Okręgowy w Rybniku – obejmujący obszar właściwości sądów rejonowych w: Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach oraz rozpoznający sprawy z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prowadzenia rejestru dzienników i czasopism;”;

3) w § 3:

a) w pkt 7 uchyla się lit. b, c, e, g oraz i,

b) po pkt 29 dodaje się pkt 29a w brzmieniu:

„29a) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Rybniku:

a) Sąd Rejonowy w Jastrzębiu-Zdroju – dla miasta Jastrzębie-Zdrój i gminy Pawłowice oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

b) Sąd Rejonowy w Raciborzu – dla miasta Racibórz oraz gmin: Kornowac, Krzanowice, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska, Nędza, Pietrowice Wielkie i Rudnik oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

c) Sąd Rejonowy w Rybniku – dla miasta Rybnik oraz gmin: Czerwionka-Leszczyny, Gaszowice, Jejkowice, Lyski i Świerklany oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, pracy i ubezpieczeń społecznych, a także do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia ksiąg wieczystych,

d) Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim – dla miast: Pszów, Radlin, Rydułtowy i Wodzisław Śląski oraz gmin: Godów, Gorzyce, Lubomia, Marklowice i Mszana oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

e) Sąd Rejonowy w Żorach – dla miasta Żory oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych;”;

c) [1] w pkt 35 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) Sąd Rejonowy w Choszcznie – dla gmin: Bierzwnik, Choszczno, Drawno, Krzęcin, Pełczyce i Recz oraz do rozpoznawania spraw z zakresu prawa: cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego, a także do prowadzenia ksiąg wieczystych,

4) [2] po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Ilekroć w § 3 jest mowa o sprawach z zakresu prawa cywilnego, należy przez to rozumieć także sprawy określone w art. 12 § 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.”.

§ 2. [Wejście w życie]

[3] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r., z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

[1] § 1 pkt 3 lit. c) dodana przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. poz. 2561). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

[2] § 1 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. poz. 2561). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

[3] § 2 w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustalenia siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych oraz zakresu rozpoznawanych przez nie spraw (Dz.U. poz. 2561). Zmiana weszła w życie 1 stycznia 2020 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama