reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 stycznia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy2)

Na podstawie art. 228 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy]

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. poz. 1286) w załączniku nr 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) lp. 29 otrzymuje brzmienie:

29

Arsen [7440-38-2] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na As

– frakcja wdychalna4)

0,01

-

-

-

-

 

2) lp. 41 otrzymuje brzmienie:

41

Benzo[a]piren

[50-32-8]

0,002

-

-

-

skóra

 

3) lp. 46 otrzymuje brzmienie:

46

Beryl [7440-41-7] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Be

– frakcja wdychalna4), 21)

0,0002

-

-

-

-

 

4) lp. 65 otrzymuje brzmienie:

65

Buta-1,3-dien

[106-99-0]

2,2

-

-

-

-

 

5) lp. 100 otrzymuje brzmienie:

100

Chloroeten (chlorek winylu)

[75-01-4]

2,6

-

-

-

-

 

6) lp. 138 otrzymuje brzmienie:

138

Dibenzo[a,h]antracen

[53-70-3]

0,004

-

-

-

skóra

 

7) lp. 152 otrzymuje brzmienie:

152

1,2-Dichloroetan (dichlorek etylenu)

[107-06-2]

8,2

-

-

-

skóra

 

8) lp. 157 otrzymuje brzmienie:

157

2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina

[101-14-4]

0,01

-

-

-

skóra

 

9) lp. 207 otrzymuje brzmienie:

207

1,2-Epoksypropan

[75-56-9]

2,4

-

-

-

-

 

10) lp. 238 otrzymuje brzmienie:

238

Fenylohydrazyna [100-63-0] i jej sole – w przeliczeniu na fenylohydrazynę Chlorowodorek fenylohydrazyny

[59-88-1], [27140-08-5]

Siarczan(VI) fenylohydrazyny

[52033-74-6]

1,9

-

-

-

skóra

 

11) lp. 248 otrzymuje brzmienie:

248

Formaldehyd22) [50-00-0]

0,37

0,74

-

-

skóra

 

12) lp. 303 otrzymuje brzmienie:

303

Kadm [7440-43-9] i jego związki nieorganiczne – w przeliczeniu na Cd:

– frakcja wdychalna4)

0,001

-

-

-

-

 

13) lp. 454 otrzymuje brzmienie:

454

Pyły drewna

[-]

– frakcja wdychalna4), 23)

2,0

-

-

-

-

 

14) lp. 505 otrzymuje brzmienie:

505

2-Toliloamina (o-toluidyna)

[95-53-4]

0,5

-

-

-

skóra

 

15) lp. 526 otrzymuje brzmienie:

526

Trimetyloamina

[75-50-3]

4,9

12,5

-

-

-

 

16) lp. 542 otrzymuje brzmienie:

542

Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) – jako suma iloczynów stężeń i współczynników rakotwórczości 9 rakotwórczych WWA20), 24) [-]

0,002

-

-

-

skóra

 

17) lp. 554 otrzymuje brzmienie:

554

Związki chromu(VI) - w przeliczeniu na Cr(VI)

[-]

0,005

-

-

-

-

 

18) po lp. 556 dodaje się lp. 557–566 w brzmieniu:

557

Chinolina

[91-22-5]

0,6

-

-

-

skóra

558

Cisplatyna

[15663-27-1]

0,002

-

-

-

skóra

559

N-Hydroksymocznik

– frakcja wdychalna4)

[127-07-1]

0,01

-

-

-

-

560

Bromian(V) potasu

– frakcja wdychalna4) [7758-01-2]

0,44

-

-

-

-

561

3,3'-Dimetylobenzydyna [119-93-7] i jej sole

– frakcja wdychalna4)

Dichlorowodorek 3,3'-dimetylobenzydyny

[612-82-2]

0,03

-

-

-

skóra

562

Fenoloftaleina

[77-09-8]

8

-

-

-

-

563

Etopozyd

– frakcja wdychalna4)

[33419-42-0]

0,0017

-

-

-

-

564

Fluorouracyl

– frakcja wdychalna4)

[51-21-8]

0,0035

-

-

-

skóra

565

2-Nitroanizol

[91-23-6]

1,6

-

-

-

-

566

N-Nitrozodimetyloamina

[62-75-9]

0,0025

-

-

-

skóra

 

19) objaśnienie nr 16 otrzymuje brzmienie:

16) NDS dotyczy również pozostałych izomerycznych alkoholi z wyłączeniem 3-metylobutan-1-olu (alkoholu izoamylowego) [123-51-3].”;

20) skreśla się objaśnienie nr 17;

21) dodaje się objaśnienia nr 21–24 w brzmieniu:

21) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę i układ oddechowy.

22) Substancja może mieć działanie uczulające na skórę.

23) Wartość NDS dotyczy wszystkich pyłów drewna.

24) Oznakowanie „skóra” dotyczy wszystkich wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, które są sklasyfikowane jako rakotwórcze.”.

§ 2. [Dopuszczalne wartości NDS]

1. Do dnia 19 lutego 2021 r. wartość NDS 1,2-dichloroetanu (dichlorku etylenu) wynosi 50 mg/m3.

2. Do dnia 10 lipca 2021 r. wartość NDS 2,2'-dichloro-4,4'-metylenodianiliny wynosi 0,02 mg/m3.

3. Do dnia 10 lipca 2021 r. wartość NDS kadmu frakcji wdychalnej wynosi 0,01 mg/m3, a frakcji respirabilnej wynosi 0,002 mg/m3.

4. Od dnia 11 lipca 2021 r. do dnia 11 lipca 2027 r. wartość NDS kadmu frakcji wdychalnej wynosi 0,004 mg/m3.

5. Do dnia 17 stycznia 2023 r. wartość NDS dla pyłów drewna wynosi 3 mg/m3.

6. Do dnia 17 stycznia 2025 r. wartość NDS związków chromu(VI) – w przeliczeniu na Cr(VI) wynosi 0,010 mg/m3, a w odniesieniu do procesów spawania lub cięcia plazmowego lub podobnych procesów roboczych powodujących powstawanie dymu ta wartość NDS wynosi 0,01 mg/m3.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2020 r.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: M. Maląg


1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 2267).

1) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/2398 z dnia 12 grudnia 2017 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 345 z 27.12.2017, str. 87);

2) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 30 z 31.01.2019, str. 112);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/983 z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniającą dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. UE L 164 z 20.06.2019, str. 23).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża:

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Sawarska

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego (prawa spółek, prawa bankowego, odpowiedzialności odszkodowawczej oraz handlu międzynarodowego).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama