Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2022 poz. 51

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 4 stycznia 2022 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2021 r. poz. 1882, 2333, 2447 i 2448) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie czasu służby policjantów]

W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 września 2020 r. w sprawie czasu służby policjantów (Dz. U. poz. 1574) w § 2:

1) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W komendzie, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA", Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, komisariacie, komisariacie specjalistycznym, oddziale i samodzielnym pododdziale prewencji Policji, samodzielnym pododdziale kontrterrorystycznym Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkole policyjnej, ośrodku szkolenia Policji i instytucie badawczym, zwanym dalej "jednostką organizacyjną Policji", określa się rozkład czasu służby:";

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Rozkład czasu służby wprowadza w podległej jednostce organizacyjnej Policji Komendant Główny Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA", Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji, komendant powiatowy (miejski) lub rejonowy Policji, Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendant szkoły policyjnej oraz dyrektor instytutu badawczego, zwany dalej "przełożonym właściwym w sprawach osobowych", ustalając godziny rozpoczęcia i zakończenia służby.".

§ 2. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 stycznia 2022 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: wz. M. Wąsik


1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2022-01-11
  • Data wejścia w życie: 2022-01-12
  • Data obowiązywania: 2022-01-12

Dziennik Ustaw