REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2495

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 329 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Zakres przedmiotowy]

Rozporządzenie określa sposób i tryb postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych przez żołnierzy niebędących żołnierzami zawodowymi.

§ 2. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych]

1. Żołnierz niebędący żołnierzem zawodowym, zwany dalej „żołnierzem", składa pisemny wniosek o udzielenie zezwolenia na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych do:

1) Szefa Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji za pośrednictwem szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania żołnierza - w przypadku żołnierza pełniącego służbę w rezerwie;

2) dowódcy (szefa, komendanta) jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę - w przypadku żołnierza pełniącego czynną służbę wojskową.

2. Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji albo dowódca (szef, komendant) jednostki wojskowej udziela żołnierzowi zezwolenia albo odmawia udzielenia zezwolenia w formie decyzji administracyjnej.

§ 3. [Odmowa udzielenia zezwolenia]

Szef Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji albo dowódca (szef, komendant) jednostki wojskowej może odmówić udzielenia zezwolenia, jeżeli jego udzielenie naruszałoby szczególną ochronę munduru wojskowego, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. z 2023 r. poz. 76).

§ 4. [Decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia]

1. Decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia doręcza się żołnierzowi.

2. W przypadku gdy decyzja o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia dotyczy żołnierza pełniącego służbę w rezerwie, przesyła się ją również szefowi właściwego wojskowego centrum rekrutacji.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. M. Wiśniewski


1) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach o uzyskanie zezwolenia przez żołnierzy niepełniących czynnej służby wojskowej na noszenie umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych (Dz. U. poz. 1367 oraz z 2006 r. poz. 847), które utraciło moc z dniem 24 października 2023 r. zgodnie z art. 821 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz. U. poz. 2305 oraz z 2023 r. poz. 347, 641, 1615, 1834 i 1872).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-16
  • Data wejścia w życie: 2023-11-17
  • Data obowiązywania: 2023-11-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA