REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2561

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie przekształcenia Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Poligraficznego w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 498 oraz z 2023 r. poz. 1672) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Przekształcenie placówki publicznej]

Z dniem 1 grudnia 2023 r. Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego z siedzibą w Warszawie (numer podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 0000054004, numer identyfikacyjny REGON 000274714, NIP 5250008287), zwany dalej „Instytutem", przekształca się w Instytut Sieci Badawczej Łukasiewicz o nazwie „Sieć Badawcza Łukasiewicz - Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Poligraficznego", zwany dalej „Instytutem Sieci".

§ 2. [Stan składników aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych]

1. Stan aktywów i pasywów na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Instytutu staje się stanem aktywów i pasywów na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych Instytutu Sieci.

2. Zadania ujęte w planie rzeczowo-finansowym Instytutu wprowadza się odpowiednio do planu działalności Instytutu Sieci oraz planu finansowego Instytutu Sieci.

3. Instytut Sieci, do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz rocznego planu działalności oraz rocznego planu finansowego na rok 2024, działa na podstawie rocznego planu działalności Instytutu oraz rocznego planu finansowego Instytutu. W terminie 1 miesiąca od dnia przekształcenia Instytutu w Instytut Sieci osoba pełniąca obowiązki Dyrektora Instytutu Sieci albo Dyrektor Instytutu Sieci przedstawi do zatwierdzenia Prezesowi Centrum Sieci Badawczej Łukasiewicz roczny plan działalności oraz roczny plan finansowy Instytutu Sieci na rok 2024.

§ 3. [Okres realizacji wykonywania zadań powierzonych radzie naukowej Instytutu Sieci]

Rada Naukowa Instytutu wykonuje zadania rady naukowej Instytutu Sieci do dnia powołania Rady Naukowej Instytutu Sieci, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia przekształcenia Instytutu w Instytut Sieci.

§ 4. [Okres pełnienia obowiązków dyrektora Instytutu]

Dyrektor Instytutu pełni obowiązki dyrektora Instytutu do dnia powołania Dyrektora Instytutu Sieci, nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy, licząc od dnia przekształcenia Instytutu w Instytut Sieci.

§ 5. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-11-27
  • Data wejścia w życie: 2023-11-28
  • Data obowiązywania: 2023-11-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA