REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2023 poz. 2613

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 listopada 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 2 pkt 1, art. 21 ust. 3, art. 22 ust. 2, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2 i art. 471 ust. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1917) zarządza się, co następuje:

§ 1. [Rozporządzenie w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji]

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, zasad wynagradzania oraz wymaganych kwalifikacji zawodowych pracowników Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (Dz. U. poz. 1234) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Pracownikowi Biura będącemu kierownikiem aplikacji administracyjnej przysługuje, przez okres pełnienia tej funkcji, miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 1080 zł.”,

b) w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Opiekunowi aplikanta przysługuje, przez okres od dnia powierzenia funkcji opiekuna aplikanta do dnia egzaminu końcowego aplikanta, miesięczny dodatek aplikacyjny w wysokości 720 zł.”;

2) załączniki nr 1-3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1-3 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. [Zastosowanie przepisów dotychczasowych]

Do miesięcznych dodatków aplikacyjnych, przysługujących w ramach aplikacji administracyjnej rozpoczętej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

§ 3. [Wejście w życie]

Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, KATEGORII ZASZEREGOWANIA ORAZ DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW BIURA ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH]

Załączniki do rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 listopada 2023 r. (Dz. U. poz. 2613)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH, KATEGORII ZASZEREGOWANIA ORAZ DODATKU FUNKCYJNEGO PRACOWNIKÓW BIURA ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH URZĘDNIKÓW PAŃSTWOWYCH

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria zaszeregowania

Stawka dodatku funkcyjnego do

wykształcenie

liczba lat pracy

(w tym na stanowisku kierowniczym)

1

Dyrektor Biura

wyższe magisterskie

8 (5)

XV-XVI

10

2

wicedyrektor Biura, dyrektor departamentu

wyższe magisterskie

7 (4)

XIV-XV

9

3

wicedyrektor departamentu

wyższe magisterskie

7 (3)

XIII-XIV

8

główny księgowy

według odrębnych przepisów

4

główny specjalista do spraw legislacji

wyższe prawnicze oraz ukończona aplikacja legislacyjna lub ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji

7

XI-XIII

6

ekspert

wyższe magisterskie

inspektor ochrony danych

pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych

audytor wewnętrzny

według odrębnych przepisów

radca prawny

według odrębnych przepisów

-

5

doradca Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, doradca członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

wyższe magisterskie

7

XI-XIII

6

6

naczelnik wydziału

wyższe magisterskie

6 (3)

XI-XII

7

7

główny specjalista

wyższe

6

X-XII

-

główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

8

asystent członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

wyższe

5

IX-XI

-

średnie

7

9

aspirant

wyższe

5

VIII-X

-

średnie

7

10

starszy specjalista

wyższe

4

VII-IX

-

starszy specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

11

specjalista

wyższe

3

VI-VIII

-

specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy

według odrębnych przepisów

12

starszy inspektor, starszy archiwista

wyższe

2

V-VII

-

średnie

4

13

inspektor, archiwista

wyższe

1

IV-VI

-

średnie

2

14

referent prawny

wyższe prawnicze

-

III-V

-

15

starszy referent

wyższe

-

II-IV

-

średnie

1

16

referent

średnie

-

I-III

-

Załącznik 2. [TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ORAZ KATEGORII ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIURA ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH OBSŁUGI]

Załącznik nr 2

TABELA STANOWISK, WYMAGAŃ KWALIFIKACYJNYCH ORAZ KATEGORII ZASZEREGOWANIA PRACOWNIKÓW BIURA ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH OBSŁUGI

Lp.

Stanowisko

Wymagania kwalifikacyjne

Kategoria zaszeregowania

wykształcenie

liczba lat pracy

1

kierowca, kierowca zaopatrzeniowiec

zawodowe i prawo jazdy kategorii B

2

IV-VI

2

pracownik gospodarczy

podstawowe

-

II-IV

3

sprzątaczka

podstawowe

-

I-III

Załącznik 3. [TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO]

Załącznik nr 3

TABELA MIESIĘCZNYCH STAWEK WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

A. Dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach urzędników państwowych

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

3 600-4 300

II

3 650-4 600

III

3 700-5 000

IV

3 750-5 600

V

3 850-6 000

VI

3 900-6 200

VII

4 000-6 500

VIII

4 100-7 000

IX

4 200-7 500

X

4 350-8 000

XI

4 600-8 500

XII

5 000-9 500

XIII

5 500-10 000

XIV

7 000-11 000

XV

8 000-12 000

XVI

9 000-14 000

B. Dla pracowników Biura zatrudnionych na stanowiskach obsługi

Kategoria zaszeregowania

Kwota w złotych

I

3 600-4 000

II

3 700-4 300

III

3 900-4 600

IV

4 100-4 900

V

4 300-5 500

VI

4 500-5 800

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA