| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr I/3/10 Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 1 grudnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Świdnicy

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Miasta Świdnicy stanowiącym załącznik do uchwały nr IV/59/03 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 28 lutego 2003r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miasta Świdnicy w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rada wybiera ze swego grona przewodniczącego i trzech wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnicy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


Joanna Gadzińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »