| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/52/11 Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 17 marca 2011r.

w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r., Nr 136, poz. 969 z późniejszymi zmianami) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682 z późniejszymi zmianami) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór w formie inkasa podatku od nieruchomości od osób fizycznych, podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych.

§ 2. Ustala się inkasentów należności oraz procent prowizji dla poszczególnych inkasentów za zainkasowane należności, o których mowa w §1, tj.:

1.

w sołectwie

Będkowo

-

sołtys wsi

Będkowo

p.Grażyna Szatanik

w wysokości 7,0%

2.

w sołectwie

Biedaszków Mały

-

sołtys wsi

Biedaszków Mały

p.Władysław Gdowski

w wysokości 7,5%

3.

w sołectwie

Biedaszków Wielki

-

sołtys wsi

Biedaszków Wielki

p. Andrzej Janik

w wysokości 6,9%

4.

w sołectwie

Blizocin

-

sołtys wsi

Blizocin

p.Bożena Przybyłka

w wysokości 7,0%

5.

w sołectwie

Boleścin

-

sołtys wsi

Boleścin

p.Arletta Majder

w wysokości 7,0%

6.

w sołectwie

Brochocin

-

sołtys wsi

Brochocin

p.Barbara Świdzińska

w wysokości 6,5%

7.

w sołectwie

Brzezie

-

sołtys wsi

Brzezie

p.Dominik Budziak

w wysokości 6,7%

8.

w sołectwie

Brzyków

-

sołtys wsi

Brzyków

p.Tadeusz Cepiel

w wysokości 6,7%

9.

w sołectwie

Cerekwica

-

sołtys wsi

Cerekwica

p.Edward Sikora

w wysokości 6,8%

10.

w sołectwie

Domanowice

-

sołtys wsi

Domanowice

p.Stanisław Frankowski

w wysokości 6,5%

11.

w sołectwie

Droszów

-

sołtys wsi

Droszów

p.Zygmunt Szyjka

w wysokości 8,2%

12.

w sołectwie

Głuchów Górny

-

sołtys wsi

Głuchów Górny

p.Andrzej Koziara

w wysokości 6,8%

13.

w sołectwie

Jaszyce

-

sołtys wsi

Jaszyce

p.Piotr Szczurek

w wysokości 7,0%

14.

w sołectwie

Jaźwiny

-

sołtys wsi

Jaźwiny

p.Barbara Trelińska

w wysokości 6,8%

15.

w sołectwie

Kobylice

-

sołtys wsi

Kobylice

p.Tomasz Katura

w wysokości 6,8%

16.

w sołectwie

Koczurki

-

sołtys wsi

Koczurki

p.Stanisław Jakusek

w wysokości 7,5%

17.

w sołectwie

Komorowo

-

sołtys wsi

Komorowo

p.Stanisława Pytlak

w wysokości 6,8%

18.

w sołectwie

Komorówko

-

sołtys wsi

Komorówko

p.Adam Maliński

w wysokości 6,8%

19.

w sołectwie

Koniowo

-

sołtys wsi

Koniowo

p.Ewa Sroga

w wysokości 6,7%

20.

w sołectwie

Księginice

-

sołtys wsi

Księginice

p.Waldemar Olszewski

w wysokości 6,7%

21.

w sołectwie

Kuźniczysko

-

sołtys wsi

Kuźniczysko

p.Józef Pałętka

w wysokości 6,8%

22.

w sołectwie

Ligota

-

sołtys wsi

Ligota

p.Tadeusz Jakubowski

w wysokości 7,6%

23.

w sołectwie

Malczów

-

sołtys wsi

Malczów

p.Anna Pałka

w wysokości 7,5%

24.

w sołectwie

Małuszyn

-

sołtys wsi

Małuszyn

p.Franciszek Pietras

w wysokości 7,5%

25.

w sołectwie

Marcinowo

-

sołtys wsi

Marcinowo

p.Krzysztof Skotny

w wysokości 6,8%

26.

w sołectwie

Masłowiec

-

sołtys wsi

Masłowiec

p.Irena Hamkało

w wysokości 6,8%

27.

w sołectwie

Masłów

-

sołtys wsi

Masłów

p.Jolanta Kot

w wysokości 6,9%

28.

w sołectwie

Nowy Dwór

-

sołtys wsi

Nowy Dwór

p.Marek Paszkot

w wysokości 7,8%

29.

w sołectwie

Piersno

-

sołtys wsi

Piersno

p.Ewa Thiel

w wysokości 7,0%

30.

w sołectwie

Raszów

-

sołtys wsi

Raszów

p.Bożena Durbajło

w wysokości 7,0%

31.

w sołectwie

Rzepotowice

-

sołtys wsi

Rzepotowice

p.Dorota Pietrzak

w wysokości 7,5%

32.

w sołectwie

Skarszyn

-

sołtys wsi

Skarszyn

p.Halina Wawruszczak

w wysokości 7,0%

33.

w sołectwie

Skoroszów

-

sołtys wsi

Skoroszów

p.Tadeusz Wojtczak

w wysokości 7,5%

34.

w sołectwie

Sulisławice

-

sołtys wsi

Sulisławice

p.Czesław Budzyń

w wysokości 7,0%

35.

w sołectwie

Szczytkowice

-

sołtys wsi

Szczytkowice

p.Marta Piasecka

w wysokości 7,0%

36.

w sołectwie

Świątniki

-

sołtys wsi

Świątniki

p.Justyna Marszałek

w wysokości 7,0%

37.

w sołectwie

Taczów Mały

-

sołtys wsi

Taczów Mały

p.Małgorzata Kuczma

w wysokości 7,0%

38.

w sołectwie

Taczów Duży

-

sołtys wsi

Taczów Duży

p.Cezary Jus

w wysokości 7,0%

39.

w sołectwie

Ujeździec Mały

-

sołtys wsi

Ujeździec Mały

p.Teresa Niechwiej

w wysokości 6,7%

40.

w sołectwie

Ujeździec Wielki

-

sołtys wsi

Ujeździec Wielki

p.Wiesław Nita

w wysokości 6,7%

41.

w sołectwie

Węgrzynów

-

sołtys wsi

Węgrzynów

p.Stanisław Śledzik

w wysokości 7,8%

§ 3. Rozliczenie inkasenta następuje w terminie 2 dni roboczych po ostatnim dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, powinna nastąpić wpłata podatku.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XII/123/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji oraz Uchwała Nr XV/150/08 Rady Miejskie w Trzebnicy z dnia 27 marca 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/123/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia prowizji.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy


Karol Idzik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Meritoros

Biura rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »