| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XIX/119/11 Rady Miejskiej w Kowarach

z dnia 10 listopada 2011r.

w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 661,00 złotych,

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 928,00 złotych,

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton 988,00 złotych.

2. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 13 ton 1.044,00 złotych,

b) nie mniej niż 13 ton, mniej niż 14 ton 1.104,00 złotych,

c) nie mniej niż 14 ton, mniej niż 15 ton 1.162,00 złotych,

d) nie mniej niż 15 ton 1.407,00 złotych;

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 17 ton 1.335,00 złotych,

b) nie mniej niż 17 ton, mniej niż 19 ton 1.394,00 złotych,

c) nie mniej niż 19 ton, mniej niż 21 ton 1.510,00 złotych,

d) nie mniej niż 21 ton, mniej niż 23 tony 1.568,00 złotych,

e) nie mniej niż 23 tony, mniej niż 25 ton 1.771,00 złotych,

f) nie mniej niż 25 ton 1.775,00 złotych;

3) o czterech osiach i więcej z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton,mniej niż 25 ton 1.742,00 złotych,

b) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 27 ton 1.974,00 złotych,

c) nie mniej niż 27 ton, mniej niż 29 ton 2.089,00 złotych,

d) nie mniej niż 29 ton,mniej niż 31 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2.659,00 złotych,

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.754,00 złotych,

e) nie mniej niż 31 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2.659,00 złotych,

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.754,00 złotych.

3. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton 1.394,00 złotych.

4. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia:

1) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 1.509,00 złotych,

b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 1.625,00 złotych,

c) nie mniej niż 25 ton, mniej niż 31 ton 1.742,00 złotych,

d) nie mniej niż 31 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2.051,00 złotych,

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.175,00 złotych;

2) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 40 ton 2.055,00 złotych,

b) nie mniej niż 40 ton

- z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne 2.697,00 złotych,

- z innym systemem zawieszenia osi jezdnych 2.812,00 złotych.

5. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 580,00 złotych.

6. Od przyczep i naczep (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

1) o jednej osi z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 18 ton 813, 00 złotych,

b) nie mniej niż 18 ton, mniej niż 25 ton 928, 00 złotych,

c) nie mniej niż 25 ton 1.045,00 złotych;

2) o dwóch osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 28 ton 1.104,00 złotych,

b) nie mniej niż 28 ton , mniej niż 33 tony 1.162,00 złotych,

c) nie mniej niż 33 tony, mniej niż 38 ton 1.450,00 złotych,

d) nie mniej niż 38 ton 1.909,00 złotych;

3) o trzech osiach z zawieszeniem pneumatycznym lub innym i dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) nie mniej niż 12 ton, mniej niż 38 ton 1.509,00 złotych,

b) nie mniej niż 38 ton 1.741,00 złotych.

7. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia:

1) mniejszej niż 30 miejsc 1.305,00 złotych,

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.799,00 złotych.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary.

§ 3. Z upływem dnia 31 grudnia 2011 roku traci moc uchwała Nr LXVI/308/10 Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 21 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2012 roku.

Przewodniczący Rady


Andrzej Machnica


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) "górne granice stawek kwotowych w podatku od nieruchomości, w podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych ulegają corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego".

Komunikat Prezesa GUS z dnia 13 lipca 2011 roku w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku mówi, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku wzrósł o 4,2% (M. P. z 2011 r. Nr 68, poz. 679).

Zaproponowane w projekcie uchwały stawki podatku od środków transportowych na rok 2012 wzrastają o 2%. Zaproponowane stawki podatku od środków transportowych na rok 2012 nie przekraczają górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku.

Zaproponowane stawki nie są również niższe od stawek minimalnych ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 roku.

Nie przewiduje się żadnych dodatkowych zwolnień w podatku od środków transportowych, poza zwolnieniami ustawowymi wymienionymi w art. 12 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »