Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.133.1.2014.BSZ Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 10 stycznia 2014r.

stwierdzające nieważność uchwały Rady Miejskiej w Ścinawie z dnia 28 listopada r. Nr LXXXII/270/13 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy ustalaniu opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przysługujące osobom fizycznym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe