Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/630/14 Rady Gminy Kobierzyce

z dnia 22 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Kobierzyce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe