| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/280/11 Sejmiku Województwa Łódzkiego

z dnia 25 października 2011r.

w sprawie zmian budżetu i w budżecie województwa łódzkiego na 2011 rok w zakresie zadań realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadań własnych

Na podstawie art. 18 pkt 6 i art. 61 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, z 2006 r. Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370 oraz Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172),

Sejmik Województwa Łódzkiego uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje zmian w planie dochodów na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje zmian w planie wydatków na zadania realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz zadania własne zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza Zarządowi Województwa Łódzkiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Sejmiku


Marek Mazur


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/280/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2011 r.

DOCHODY

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

382

0

CENTRUM OBSŁUGI PRZEDSIĘBIORCY

170

0

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

170

0

15011

Rozwój przedsiębiorczości

170

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2

170

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

170

0

Razem

170

0

DEPARTAMENT DS. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

212

0

150

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

212

0

15011

Rozwój przedsiębiorczości

212

0

Wpływy z tytułu zwrotów dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3

212

0

0909

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

212

0

Razem

212

0

OGÓŁEM:

382

0


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/280/11
Sejmiku Województwa Łódzkiego
z dnia 25 października 2011 r.

WYDATKI

Dział

Rozdział

§§

Treść

Zwiększenie

Zmniejszenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

3 660

3 278

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

0

3 278

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

3 278

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

3 278

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

0

3 278

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

3 278

Razem

0

3 278

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

3 278

0

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

3 278

0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

3 278

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3 278

0

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

3 278

0

6058

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 278

0

Razem

3 278

0

DEPARTAMENT ds. REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

382

0

758

RÓŻNE ROZLICZENIA

382

0

75814

Różne rozliczenia finansowe

382

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania III.2 Osi Priorytetowej III Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość - RPO/WŁ/OP3/DZ.3.2

170

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

170

0

Razem

170

0

Zwroty dotacji celowej w ramach Działania IV.3 Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo informacyjne - RPO/WŁ/OP4/DZ.4.3

212

0

4569

Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

212

0

Razem

212

0

ZADANIA WŁASNE

581

581

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

0

581

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

0

581

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

0

581

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

0

581

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0

581

Razem

0

581

DEPARTAMENT INFRASTRUKTURY

581

0

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

581

0

700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

581

0

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

581

0

Przebudowa budynku użyteczności publicznej przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi - RPO/WŁ/OP7/DZ.7.1

581

0

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

581

0

Razem

581

0

OGÓŁEM:

4 241

3 859

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

TAXWISE Michał Zdyb

TAXWISE Michał Zdyb jest nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »