| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/77/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej

z dnia 16 grudnia 2011r.

zmieniająca uchwałę nr IV/30/2011 w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162 poz. 1568 z 2004r. Nr 102 poz. 1055 z 2007r. Nr 173 poz. 1218 z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Nr 92 poz. 753 z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, Nr 184 poz. 1241, z 2011r. Nr 21 poz.113) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 , Nr 23 poz. 136, Nr 192 poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1389, Nr 227 poz. 1505, z 2009r. Nr 19 poz. 100 i 101, Nr 86 poz. 720, Nr 168 poz. 1323, z 2010r. Nr 106 poz. 675, Nr 152 poz. 1018 i Nr 225 poz. 1466, z 2011r. Nr 5 poz. 13 oraz Nr 159 poz. 945 ) Rada Powiatu Rawskiego uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/30/2011 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Rawskiego wprowadza sie nastepujące zmiany:

1)dotychczasowy § 4 ust.1 pkt 1 otrzymuje brzemienie:

" 1) za każdy dzień zajęcia 1 m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego handlowego lub usługowego:

a) usytuowanego poza terenem zabudowanym - 0,50 zł,

b) usytuowanego w terenie zabudowanym - 0,60 zł ".

§ 2. Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Powiatu Rawskiego


Maria Charążka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SmartMedia

SmartMedia to firma technologiczna i lider rynku producentów oprogramowania do zarządzania majątkiem i inwentaryzacji. Oprogramowanie tworzone w ścisłej współpracy z ekonomistami, prawnikami, księgowymi i najlepszymi programistami firmy. To dzięki temu rozwiązania SmartMedia są zgodne z obecnymi wymogami prawa oraz światowymi standardami informatycznymi.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »