| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/95/2011 Rady Gminy Inowłódz

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Inowłódz w Oddziałach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Spała

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym/ tj. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Dz.U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 Nr 167 poz. 1759, z 2005r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r., Dz.U. 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Dz.U. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009r. Dz.U. Nr 52 poz. 420, nr 157 poz. 1241 z 2010r. DZ.U.Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230 nr 106 poz. 675, z 2011r. Dz.U. Nr 21 poz. 113 Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281/ oraz art. 44 ust. 1 i 2 w związku z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151 poz. 1220, Nr 157 poz.1241; Nr 215 poz. 1664; z 2010 r.Dz.U. Nr 76 poz. 489, Nr 119 poz. 804 z 2011 r Dz.U. Nr 34 poz.170, Nr 94 poz.549 ) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje :

§ 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem, ustanawia się pomnikami przyrody drzewa wymienione w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. W stosunku do pomników wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu;

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;

3) dokonywania zmiany stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej;

4) umieszczania tablic reklamowych.

§ 3. Naruszenie powyższych zakazów podlega karze określonej w art. 127 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r. Nr 151 poz. 1220 ze zmianami).

§ 4. Bezpośredni nadzór nad pomnikami przyrody sprawują Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Spała

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Inowłódz.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy Inowłódz


mgr inż. Marek Leszczyński


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/95/2011
Rady Gminy Inowłódz
z dnia 29 grudnia 2011 r.

Wykaz drzew stanowiących pomniki przyrody

Leśnictwo

Oddział

Gatunek

Orient. wiek

Obwód - pierśnica

Proponowana nazwa

Cechy szczegółowe

Borki

253i

Db

300

310

Jeremi

Przy osadzie 12-to rodzinnej; b. ciekawa korona

260c

So
Db

200
385

290
350

Julia
Jakub

Na wysokiej skarpie ok. 100m od drogi Tomaszów Maz. - Spała

Db

300 -350

310,300,250,250, 260

Na skarpie

Grupa drzew Lokalizacja jw.

261c

Db
GB
So

200
200
200

320
220
260,230,230,230

Przy Marii Wielkopolskiej.

Grupa drzew obok symbolicznej mogiły Marii Władysławowej Wielkopolskiej. Proponuje się uznać za pomnik wraz z mogiłą

261f
264g

Db
Db
Db
Db

300
300
300
300

370
340
340
320

Dominik
Grześ
Radek
Marcin

Drzewa nad rzeką Pilicą

265j

Db

200 -300

330,300,310,240,
220,270,210,300,
340

Dęby olimpijskie

Grupa drzew ok. 300m od Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale

265j

So
So

200
200

295
250

Marysia
Krysia

Obok Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Spale

271k

So
So

150
150

160
180

Sosny
"Na szczudłach"

Charakterystyczny system korzeniowy; tuż nad Pilicą


285f

Db
Db

300
300

460
410

Maksymilian
Maciek

Drzewa w otulinie rezerwatu Spała287g

Db
Db
Db

300
300
300

380
350
320

Karol
Bożydar
Gniewko

291h

Wz

200

215

Pawełek

Drzewo o charakterystycznych napływach korzeniowych - ok.1m

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Przyborowska

Radca Prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »