| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/225/2013 Rady Powiatu Łęczyckiego

z dnia 8 maja 2013r.

w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale Nr XXIII/184/2012 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r.Nr 23, poz. 220 ,Nr 62, poz. 558 ,Nr 113, poz. 984 ,Nr 153, poz. 1271 ,Nr 200, poz. 1688 iNr 214, poz. 1806 , z 2003 r.Nr 162, poz. 1568 , z 2004 r.Nr 102, poz. 1055 iNr 167, poz. 1759 , z 2007 r.Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r.Nr 180, poz. 1111 iNr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz.753 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz.1281) w związku z art. 42 ust. 7 pkt 2 i art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,Nr 170, poz. 1218 iNr 220, poz. 1600 , z 2007 r.Nr 17, poz. 95 ,Nr 80, poz. 542 ,Nr 102, poz. 689 ,Nr 158, poz. 1103 ,Nr 176, poz. 1238 ,Nr 191, poz. 1369 iNr 247, poz. 1821 , z 2008 r.Nr 145, poz. 917 iNr 227, poz. 1505 , z 2009 r.Nr 1, poz. 1 ,Nr 56, poz. 458 ,Nr 67, poz. 572 ,Nr 97, poz. 800 ,Nr 213, poz. 1650 iNr 219, poz. 1706 , z 2011 r.Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 908),Rada Powiatu Łęczyckiego

uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIII/184/2012 Rady Powiatu Łęczyckiego z dnia 14 listopada 2012 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania i rozmiaru obniżek nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łęczycki oraz szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wprowadza się zmiany polegające na:

1) § 1 pkt 2 otrzymuje treść: "2) Wicedyrektorowi, w szkole (zespole szkół) tygodniowy wymiar zajęć obniża się o 11 godzin;"

2) w § 1 skreśla się pkt 3, a kolejne punkty otrzymują numery kolejno od 3 do 11.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łęczyckiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Biniewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »