Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/154/2019 Rady Miejskiej w Łasku

z dnia 30 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łask

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe