Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 32 poz. 1037

Uchwała nr III/16/2011 Rady Gminy w Mirowie

z dnia 4 lutego 2011r.

w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Mirów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 35 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami sołectw, Rada Gminy Mirów uchwala:

§ 1. Nadaje się statut: 1)Sołectwa Bieszków Dolny stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, 2)Sołectwa Bieszków Górny stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 3)Sołectwa Mirów stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 4)Sołectwa Mirów Stary stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 5)Sołectwa Mirówek stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały, 6)Sołectwa Mirów Nowy stanowiący załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały, 7)Sołectwa Rogów stanowiący załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały, 8)Sołectwa Zbijów Duży stanowiący załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały, 9)Sołectwa Zbijów Mały stanowiący załącznik Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała nr VI/43/99 Rady Gminy Mirów z dnia 29.03.1999 r. w sprawie uchwalenia statutu sołectw w Gminie Mirów

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy w Mirowie


Wiesław Morawiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik1.doc

statut Bieszkow Dolny

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik2.doc

statut Bieszków Górny

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik3.doc

statut Mirów

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik4.doc

statut Mirów Nowy

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik5.doc

statut Mirów Stary

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik6.doc

statut Mirówek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik7.doc

statut Rogów

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik8.doc

statut Zbijów Duży

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr III/16/2011
Rady Gminy w Mirowie
z dnia 4 lutego 2011 r.
Zalacznik9.doc

statut Zbijów Mały

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe