Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 43 poz. 1447

Zarządzenie nr 424/2011 Prezydenta Miasta Radomia

z dnia 22 marca 2011r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt 1 i 2 i ust. 3 oraz art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) zarządzam:

§ 1.

Ustalam średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu w podanych niżej wysokościach:

1. Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany "Danuty" Kijewskiej ul. Struga 88; 3186,68 zł. (słownie: trzy tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych, sześćdziesiąt osiem groszy),

2. Dom Pomocy Społecznej Weterana Walki i Pracy ul. Wyścigowa 16; 2838,82 zł. (słownie: dwa tysiące osiemset trzydzieści osiem złotych, osiemdziesiąt dwa grosze),

3. Dom Pomocy Społecznej im. Św. Kazimierza ul. Garbarska 35; 3130,06 zł. (słownie: trzy tysiące sto trzydzieści złotych, sześć groszy),

4. Dom Pomocy Społecznej ul. Rodziny Ziętalów 13; 2724,06 zł. (słownie: dwa tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote, sześć groszy).

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek wymienionych w § 1.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

wz. PREZYDENTA MIASTAIgor Marszałkiewcz
WICEPREZYDENT MIASTA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe