Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 45 poz. 1492

Uchwała nr V/25/11 Rady Gminy w Regiminie

z dnia 31 stycznia 2011r.

w sprawie: uchwalenia statutu sołectw położonych na terenie Gminy Regimin

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7 art. 35 art. 40 ust. 2 pkt 1 art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), Rada Gminy w Regiminie uchwala, co następuje:

§ 1. Po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami uchwala się:

1. Statut Sołectwa Grzybowo, stanowiący Załącznik Nr 1 do uchwały,

2. Statut Sołectwa Jarluty Duże, stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały,

3. Statut Sołectwa Jarluty Małe, stanowiący Załącznik Nr 3 do uchwały,

4. Statut Sołectwa Kalisz, stanowiący Załącznik Nr 4 do uchwały,

5. Statut Sołectwa Karniewo, stanowiący Załącznik Nr 5 do uchwały,

6. Statut Sołectwa Kątki, stanowiący Załącznik Nr 6 do uchwały,

7. Statut Sołectwa Klice, stanowiący Załącznik Nr 7 do uchwały,

8. Statut Sołectwa Kliczki, stanowiący Załącznik Nr 8 do uchwały,

9. Statut Sołectwa Kozdroje Włosty, stanowiący Załącznik Nr 9 do uchwały,

10. Statut Sołectwa Koziczyn, stanowiący Załącznik Nr 10 do uchwały,

11. Statut Sołectwa Lekowo, stanowiący Załącznik Nr 11 do uchwały,

12. Statut Sołectwa Lekówiec, stanowiący Załącznik Nr 12 do uchwały,

13. Statut Sołectwa Lipa, stanowiący Załącznik Nr 13 do uchwały,

14. Statut Sołectwa Mościce, stanowiący Załącznik Nr 14 do uchwały,

15. Statut Sołectwa Pawłowo, stanowiący Załącznik Nr 15 do uchwały,

16. Statut Sołectwa Pawłówko, stanowiący Załącznik Nr 16 do uchwały,

17. Statut Sołectwa Pniewo Czeruchy, stanowiący Załącznik Nr 17 do uchwały,

18. Statut Sołectwa Pniewo Wielkie, stanowiący Załącznik Nr 18 do uchwały,

19. Statut Sołectwa Przybyszewo, stanowiący Załącznik Nr 19 do uchwały,

20. Statut Sołectwa Radomka, stanowiący Załącznik Nr 20 do uchwały,

21. Statut Sołectwa Regimin , stanowiący Załącznik Nr 21 do uchwały,

22. Statut Sołectwa Szulmierz, stanowiący załącznik Nr 22 do uchwały,

23. Statut Sołectwa Targonie, stanowiący załącznik Nr 23 do uchwały,

24. Statut Sołectwa Trzcianka, stanowiący załącznik Nr 24 do uchwały,

25. Statut Sołectwa Zeńbok, stanowiący załącznik Nr 25 do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Regiminie Nr XIII/70/91 z dnia 24.07.1991r. w sprawie statutów sołectw w Gminie Regimin oraz późniejsze zmiany wprowadzone uchwałami:

1) Rady Gminy w Regiminie Nr XXXII/163/94 z dnia 26.05.1994r. w sprawie zmiany w Statutach Sołectw.

2) Rady Gminy w Regiminie Nr IV/25/02 z dnia 30.12.2002r. w sprawie zmiany w Statutach Sołectw

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Pielech

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik1.doc

załącznik nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Zalacznik2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik3.doc

załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik4.doc

załącznik nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik5.doc

załącznik nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik6.doc

załącznik nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik7.doc

załącznik nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik8.doc

załącznik nr 8

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik9.doc

załącznik nr 9

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik10.doc

załącznik nr 10

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik11.doc

załącznik nr 11

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik12.doc

załącznik nr 12

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik13.doc

załącznik nr 13

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik14.doc

załącznik nr 14

Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik15.doc

załącznik nr 15

Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik16.doc

załącznik nr 16

Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik17.doc

załącznik nr 17

Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik18.doc

załącznik nr 18

Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik19.doc

załącznik nr 19

Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik20.doc

załącznik nr 20

Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik21.doc

załącznik nr 21

Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik22.doc

załącznik nr 22

Załącznik Nr 23 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik23.doc

załącznik nr 23

Załącznik Nr 24 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik24.doc

załącznik nr 24

Załącznik Nr 25 do Uchwały Nr V/25/11
Rady Gminy w Regiminie
z dnia 31 stycznia 2011 r.
Zalacznik25.doc

załącznik nr 25

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe