| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLV/300/2010 Rady Powiatu Mławskiego

z dnia 5 listopada 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Mławskiego na 2010 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w dochodach budżetu powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Dochody budżetu powiatu na rok 2010 po dokonanych zmianach wynoszą: 67.460.192,25 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu powiatu na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Wydatki budżetu powiatu na rok 2010 po dokonanych zmianach wynoszą: 74.410.831,41 zł.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 6.950.639,16 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 4.308.788,00 zł., wolnymi środkami w kwocie 2.268.451,19 zł. i z nadwyżki z lat ubiegłych 373.399,97 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 907.484,62 zł. (wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 907.484,62 zł. (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 827.611,12 zł. i pożyczek w wysokości 79.873,50 zł.).

3. Przychody budżetu w wysokości 7.858.123,78 zł., rozchody w wysokości 907.484,62 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2010 nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne na rok 2010 po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4A do niniejszej uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami rok 2010 po dokonanych zmianach wynoszą: 7.607.240,00 zł.

§ 6. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2010 r. po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dotacje podmiotowe dla szkół niepublicznych działających na terenie powiatu na 2010 rok po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2010 rok po dokonanych zmianach, określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Plan dochodów rachunków własnych oraz wydatków nimi finansowanych na 2010 r. po dokonanych zmianach określa załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Plan przychodów Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości 544.470,96 zł. oraz wydatków funduszu w wysokości 640.300,00 zł.

Zestawienie Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania powiatu i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę 1.142.875,08 zł.

2. Przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku, w ramach kwoty 1.142.875,08 zł.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2010 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Mławskiego


Witold Okumski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik1.xls

Zmiany w dochodach budżetu powiatu na rok 2010 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik2.xls

Zmiany w wydatkach budżetu powiatu na rok 2010 do Uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik4.xls

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2010 nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi po dokonanych zmianach do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik4a.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w roku 2010 po dokonanych zmianach do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik5.xls

Zmiany w wydatkach zwiazanych z realizacją zadń z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r. do Uchwały Rady Powiatu MławskiegoNr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik6.xls

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 rok - po dokonanych zmianach do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik7.xls

Dotacja podmiotowa w 2010 roku po dokonanych zminanch do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik8.xls

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r. po dokonanych zmianach do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik9.xls

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.- po dokonanych zmianach do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XLV/300/2010
Rady Powiatu Mławskiego
z dnia 5 listopada 2010 r.
Zalacznik10.xls

Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym po dokonanych do uchwały Rady Powiatu Mławskiego Nr XLV/300/2010 z dnia 5.11.2010 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kinga Węgiel

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »