Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 8685

Uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Korczew

z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157 poz. 1240.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1.
1.Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2011r. o kwotę 6 782 zł
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 782 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 4 782 zł
§2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 4 782 zł
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 000 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000 zł
§2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 2 000 zł
2.Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy na 2011r. o kwotę 30 616 zł
Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 28 616 zł
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 28 616 zł
§2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa 28 616 zł
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 000 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 2 000 zł
§0970 – wpływy z różnych dochodów 500 zł
§0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 1 500 zł
§ 2.
1.Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy na 2011 rok o kwotę 4 782 zł
Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 782 zł
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 4 782 zł
§4300 – zakup usług pozostałych 4 782 zł
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2011 r. o kwotę 28 616 zł
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 28 616 zł
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 28 616 zł
§4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 28 616 zł
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym.
Przewodnicząca Rady GminyBarbara Roszuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe