| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 632/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie

z dnia 26 września 2012r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt 4   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz. 1591 z   późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i   254 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z   późn. zm./                                            

Rada Miejska uchwala co następuje:                

§   1.  

                           

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę 5   300 zł  

 

Dział  

600  

TRANSPORT I   ŁĄCZNOŚĆ  

                2   300  

 

Rozdz.  

60016  

DROGI PUBLICZNE GMINNE  

                2   300  

 

§  

4300  

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH  

                2   300  

 

 

 

 

 

 

Dział  

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

                3   000  

 

Rozdz.  

90015  

OŚWIETLENIE ULIC,PLACÓW I   DRÓG  

                3   000  

 

§  

6050  

WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

                3   000  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 1  

 

 

§   2.  

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w   roku 2012 o   kwotę                               5 300                  

 

Dział  

900  

GOSPODARKA KOMUNALNA I   OCHRONA ŚRODOWISKA  

                5   300  

 

Rozdz.  

90003  

OCZYSZCZANIE MIAST I   WSI  

                5   300  

 

§  

6060  

WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH  

                5   300  

 

 

 

zgodnie z   załącznikiem nr 2  

 

 

§   3.  

W Uchwale Nr 580/XXIII/2012 Rady Miejskiej w   Piasecznie z   dnia 11.07.2012 r.                

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Piaseczno na rok 2012 załącznik nr 1                

zastępuje się odpowiednio załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały.                

§   4.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Piaseczno.                

§   5.  

Uchwałę ogłasza się zgodnie z   art. 61 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.                              

o samorządzie gminnym Dz.U. z   2001r. Nr 142 poz.1591 z   późniejszymi                              

zmianami/ przez ogłoszenie w   Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego                              

i na stronie internetowej Urzędu Miasta i   Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie                              

na tablicach urzędowych obwieszczeń w   Urzędzie Miasta i   Gminy.                

§   6.  

Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia i   obowiązuje w   roku budżetowym 2012.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 632/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 632/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 632/XXV/2012
Rady Miejskiej w Piasecznie
z dnia 26 września 2012 r.
Zalacznik3.pdf


Uzasadnienie

              Burmistrz Miasta i   Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w   sprawie  

zmiany planu budżetu w   2012 roku.                

Na wniosek Sołectwa Julianów przesuwa się wydatki w   wysokości 5   300 zł z   budowy przystanku                

autobusowego na ulicy Julianowskiej na:  

* opracowanie planu oświetlenia wzdłuż dróg gminny Kombatantów i   Sybiraków - 3   000 zł  

* wykonanie spowalniacza na ulicy Sybiraków na odcinku ul. Srebrnych Świerków-Cyraneczki - 2   300 zł  

Środki nie będą częścią funduszu sołeckiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Piasecznie  


mgr inż.   Swat   Andrzej

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »