| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX.369.2014 Rady Miejskiej w Tłuszczu

z dnia 27 maja 2014r.

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVII.329.2013 Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014 - 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013r. poz. 594z póź. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1 i 6, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.),§ 1 pkt 1, § 2 i § 3 Rozprządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86 z późn. zm.),Rada Miejska w Tłuszczu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale nr XXVII.329.2013 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2014-2023 wprowadza się następujące zmiany:

a) Załącznik nr 1 Wieloletnia Prgonoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

b) Załącznik nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

c) Objaśnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tłuszcza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Tłuszczu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Tłuszczu


mgr inż. Krzysztof Gajcy


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX.369.2014
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX.369.2014
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX.369.2014
Rady Miejskiej w Tłuszczu
z dnia 27 maja 2014 r.
Zalacznik3.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »