| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 300/XXVIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe

z dnia 27 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 225/XXI/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217,art.222, art. 235,art. 236, art. 237, art. 239,art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm. )Rada Gminy Czernice Borowe uchwala, co następuje :

§ 1.

Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2013 o kwotę 133 310,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

§ 2.

Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2013 o kwotę 133 310,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 3.

1. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych na 2013 rok o kwotę 181 982,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 .

2. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 5 521 875,98 zł.

§ 4.

Zmienia się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Zmienia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 503 104,69 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 044 983,85 zł ,

b) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 458 120,84zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4 989 372,69 zł , z następujących tytułów;

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2 945 499,85 zł,

b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 585 752,00 zł.

c) wolnych środków z tytułu nie wykorzystanych kredytów i pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 458 120,84zł.

3. 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 486 268,00 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 103 770,00 zł,

b) spłaty pożyczek i kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 382 498,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszą uchwałą wynosi:

1. Dochody bieżące 12 086 828,82 zł,

2. Dochody majątkowe 2 227 494,48 zł,

3. Wydatki bieżące 11 295 552,01 zł,

4. Wydatki majątkowe 5 521 875,98 zł.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Wójt Gminy ogłosi niezwłocznie niniejszą uchwałę w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Włodzimierz Stolarczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 300/XXVIII/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 300/XXVIII/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 300/XXVIII/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 3


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 300/XXVIII/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 300/XXVIII/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 300/XXVIII/13
Rady Gminy Czernice Borowe
z dnia 27 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 6

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »