| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/33/2015 Rady Gminy Jakubów

z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, z późn.zm.) oraz art. 42a ust. 1 oraz art. 91d ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta nauczyciela (Dz.U. z 2014 roku poz. 191, z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się następujące zasady obniżania obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz rozmiary tych obniżek:

L.p.

Stanowisko kierownicze, wielkość i typ szkoły, warunki pracy

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

1.

Dyrektor szkoły liczącej:

- do 6 oddziałów

- od 7 do 8 oddziałów

- od 9 do 13 oddziałów

- 14 oddziałów i więcej

10

7

5

0-3

2.

Wicedyrektor szkoły (zespołu) liczącej:

- 14 oddziałów i więcej

0-14

2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednio zastosowanie do nauczyciela, który obowiązki kierownicze pełni w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze.

3. Obniżki tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 1 stosuje się odpowiednio:

1) od pierwszego dnia objęcia stanowiska - w stosunku do dyrektora lub wicedyrektora szkoły;

2) od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczycielowi powierzono pełnienie obowiązków kierowniczych w zastępstwie i przestaje się stosować z końcem miesiąca, w którym nauczyciel przestał pełnić te obowiązki.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała nr XLVI/224/06 Rady Gminy Jakubów z dnia 13 lipca 2006 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez gminę.

§ 4. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


Krzysztof Domański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Monika Kwiatek Kancelaria Radcy Prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »